Fakta fra dialogmøder

Filminstituttet har netop afholdt fire dialogmøder for filmbranchen om de ændringer af støttesystemet, som er gennemført i forlængelse af Filmaftalen 2011-2014. PowerPoint-præsentationer fra møderne er nu tilgængelige på dfi.dk.

Ifølge Filmaftalen 2011-2014 skal der gennemføres en evaluering af det nye støttesystem efter to år. Det Danske Filminstitut inviterede derfor i januar filmbranchen til en række dialogmøder, hvor omkring et halvt hundrede deltagere på hvert møde diskuterede erfaringer med støtteordningerne.

Herunder er det muligt at downloade PowerPoint præsentationer fra de fire møder:

Det Danske Filminstitut afleverer evalueringen af støttesystemet til Kulturministeriet og forligskredsen i slutningen af marts.