Feature Expanded 2017

KURSUS. Ansøgningen er nu åben for anden udgave af Feature Expanded – et kursusforløb henvendt til visuelle kunstnere, som ønsker at udvikle og producere deres første feature-film. Kurset arrangeres af HOME og Lo Schermo dell’arte Film Festival.

Feature Expanded 2017 er et intensivt kursusprogram for visuelle kunstnere, som er i gang med deres første feature-projekt, og fokuserer således på den viden og indsigt, der er særligt brugbar for filmskabere med baggrund i visuel kunst. Målet er at skabe grobund for, at deltagerne efter endt kursusforløb er rustede i forhold til udvikling af deres projekter samt distributionen af den færdige film.

Kurset er en kombination af masterclasses, casestudier, workshops, screenings, en-til-en møder og pitching sessioner med besøg af en række eksperter med baggrund i både film og visuel kunst, deriblandt pitching ekspert Sybille Kurtz, manuskriptforfatter- og konsulent Marietta von Hausswolff von Baumgarten samt producerne Lisa Marie Russo, Jacquie Davies og Leif Magne Tangen.

Kurset strækker sig over 6 måneder og foregår både i Manchester og Firenze.

Tid og sted

21.-26. juni 2017, HOME, Manchester.
15.-29. november 2017, Lo Schermo dell’arte Film Festival, Firenze.

Ansøgningsfristen er den 3. marts 2017.

Læs mere her.