Film, filmvinduer, biografer og pirateri

Hvis man har fulgt debatten i en række dagblade de seneste dage oven på YouSee´s rapport om blandt andet film og pirateri, kunne man få det indtryk, at hvis bare filmbranchen tog sig sammen til at sikre legale alternativer til de ulovlige downloads, ville alle problemer hermed være løst.

Problemet er imidlertid langt mere komplekst og har flere hoveddagsordner: Spørgsmålet om pirateri, der udhuler filmenes økonomi, fremtidens filmfinansiering, de muligheder og risici, nye teknologier giver, og endelig behovet for at sikre biografkulturens levedygtighed.

Legale alternativer til ulovlige downloads løser ikke i sig selv problemet. Erfaringerne fra blandt andet musikområdet taler deres tydelige sprog; der er folk, der fortsætter med at stjæle, uanset hvilke lovlige muligheder, der er til rådighed.

Kulturminister Carina Christensen har netop nedsat et udvalg, der skal drøfte blandt andet problemer relateret til pirateri. Filminstituttet har tillid til, at respekten for kunstneres og andre rettighedshaveres værker vil blive prioriteret højt. I Filminstituttets optik er det oplagt, at et ansvar fremover tydeligere skal gøres gældende overfor dem, der ser film uden at betale. Lige så oplagt er det, at de teleudbydere, der tjener på at â€