Film Literacy Initiatives

Sammen med Polen og Tyskland har Creative Europe Desk Danmark bidraget til denne brugbare oversigt over "Film Literacy Initaitives"

Med det nye støtteprogram Creative Europe er der også lanceret en række nye støttemuligheder - disse muligheder forsøger denne publikation "Film Literacy Initatives" at omfavne. Formålet er udover at levere en glimrende oversigt over nationale initiativer indenfor for læring og medier også at inspirere og opfordre til nye samarbejder på tværs af Europa.

Fra Danmark bliver følgende initiativer fremhævet:
Station Next, som er en non-profit organisation, der giver unge mennesker redskaber til at udtrykke sig gennem levende billeder.

Animated Learning - Centre for Education and Animation (VIA University College), der fokuserer på løsninger til at kunne implementere innovativt didaktisk design i det danske undervisningssystem.

Buster Festivalen, der producerer undervisningsmateriale til børn og unge med referencer til filmens verden.

DR Skole og DR Gymnasium, som er to læringsplatforme til børn og unge med materialer fra DR's arkiver

Det Danske Filminstitut med Filmcentralen, der er en gratis streamingtjeneste til skoler og gymnasier. Tjenesten er interaktiv, og elever og lærer kan lave deres eget filmudvalg.

Tjek hele publikationen her og se, hvilke samarbejdspartnere, der findes rundt omkring i Europa: Film Literacy Initiatives

Publikationen er lavet med bidrag fra de nationale institutioner og med stort input fra netværket i Creative Europe Desk.