Filmby Århus åbner29.07.2003
Om Filmby ÅrhusFilmby Århus er en vestdansk
satsning på filmproduktion. Filmby Århus har som vision at gøre Århus til
centrum for en målrettet og vidt forgrenet indsats for at opbygge en stærk
filmfaglighed i form af dygtige professionelle aktører og velfungerende
produktionsfaciliteter.Den 22. august fejrer vi færdiggørelsen af to
nye filmstudier på havneområdet i Århus og 6000 m2 produktionslokaler.
Alle interesserede er meget velkomne til åbningen.
BranchedageneFor at markere indvielsen overfor
filmbranchen afholder Filmby Århus tre filmfaglige arrangementer i ugen
efter indvielsen. To seminarer og en anderledes debataften. Deltagelse er
gratis, men du skal være opmærksom på, at der er plads til et begrænset
antal deltagere. Se nedenfor hvordan du tilmelder dig.
WRITING FOR THE FILM - WRITING FOR THE
MONEYTirsdag 26. august ­ onsdag 27.august
Hvordan skriver man en dokumentarfilm? Kan man overhovedet sætte den
ustyrlige virkelighed på papir? Eksisterer dokumentarmanuskriptet? Eller
skriver man kun for at tilfredsstille de bevilgende instanser? Disse
spørgsmål tages op på et to dages seminar, der forestås af EDN (European
Documentary Network) og afvikles i tre etaper:
1. Cecilia Lidin og Tue Steen Müller fra EDN's kontor i København giver
eksempler på eksisterende succesfulde danske og udenlandske
doku-manuskripter, som både indeholder en kreativ og økonomisk ambition.
2. Producent Paul Pauwels fra Belgien, formand for EDN, leverer en
case study, der gennemgår en international co-produktions skriveproces fra
start til slut. 3. Deltagernes egne skriftlige dokumentaroplæg
diskuteres ved individuelle møder med Cecilia Lidin, Tue Steen Müller og
Paul Pauwels. Møderne planlægges på forhånd. Oplæggene skal sendes til cecilia@edn.dk senest mandag den 18.
august.
INTERNATIONAL CO-PRODUKTION OG
CO-FINANSIERINGTorsdag 28. august kl. 10.00-17.30
Hvornår er et filmprojekt egnet til international finansiering og
co-produktion? Hvilke betingelser bør være tilstede i projektets indhold
og produktionsforhold - og hvad med distributionen? Hvordan får man
startet og hvordan skrues aftaler sammen på tværs af landegrænser?
Seminaret vil give et indblik i de internationale ¹korridorer¹ og i de
overvejelser og processer, der spiller en vigtig rolle i forbindelse med
internationale produktioner.Seminaret vil forme sig som oplæg og
spørgerunder med branchefolk, der tager udgangspunkt i konkrete erfaringer
på området:
Producent Michael Haslund-Christensen, Haslund Film taler om opbygning
af netværk, projektindhold og hvordan projekter pakkes og
følges.Producent Nina Crone, Crone Film fortæller om vilkår og
overvejelser i forbindelse med Completion Bond.Jurist Anders
Kjærhauge, Zentropa tager udgangspunkt i forhandling af internationale
filmaftaler og deres juridiske indhold.Head of Acquisitions Jørgen
Kristiansen, Scanbox kommer ind på vilkår og overvejelser i
forbindelse med pre-buy/sale set i en filmkøbers perspektiv.
Målgruppe: seminaret henvender sig til producenter og producere med
ingen eller lidt international erfaring, ambitiøse produktionsassistenter
og nyuddannede fra filmskolens producer linje.
MAKING MOVIES ­ ET ANDERLEDES
DEBATARRANGEMENTTorsdag 28. august kl. (19)20- ca. 22.30
Efter en lækker aftenbuffet vil publikum få lejlighed til at overvære
en eksperimenterende form for debat af filmindhold. Debatten vil være
konkret ­ og alligevel vidtløftig...
En gruppe kreative filmfolk; producere, instruktører og forfattere vil
få til opgave at skabe en filmfortælling i løbet af 2 x 45 min. Rammen for
fortællingen er: "En krimi hvor et generationsdrama spiller en væsentlig
rolle". Publikum er velkomne til at lade sig inspirere af rammen og har
mulighed for at bidrage til filmen. Der er primo juli endnu ikke truffet
endelig aftale med alle medvirkende. Foreløbig kan vi løfte sløret for at
følgende vil medvirke: filminstruktør Nils Malmros, filminstruktør Aage
Rais-Nordentoft, manuskriptforfatter Kim Leona og forfatter Svend Åge
Madsen.Målgruppe: Arrangementet henvender sig branchefolk med
interesse for hvordan en filmfortælling bliver til.
PRAKTISKE OPLYSNINGER
TilmeldingDer kræves tilmelding til alle tre
arrangementer senest mandag den 11. august Tilmelding sker per e-mail til
mail@foff.dk. Mail skal være
mærket "branchedage".Til WRITING FOR THE SCREEN sker tilmelding dog
direkte til EDN til cecilia@edn.dk
også senest mandag den 11. august.Tilmelding skal indeholde oplysning
om navn, uddannelse/titel, firmanavn samt en ganske kort begrundelse for
ønsket om deltagelse.
HvorFilmby Århus, Kalkværksvej 8, 8000 Århus
CAlle arrangementer finder sted på 4. sal i østfløjen, den del af
komplekset, der har et buet tag og vender direkte ud mod Århus Havn.
Indgang/tilkørsel kan ske via Spanien/Kalkværksvej eller via
Jægergaardsgade og ad grusvej bag tankstationen.
TilrejsendeDer afgår intercity tog til og fra
Århus hver time samt mange lyntog formiddage og eftermiddage. Seminaret
INTERNATIONAL CO-PRODUKTION og CO-FINANSIERING er tilrettelagt således, at
man kan tage med lyntog fra København kl. 06.56 med ankomst kl. 09.44.
Retur f. x kl. 18.30 (eller hvis man ønsker at blive til MAKING MOVIES
evt. retur 23.00 med intercity tog).
HotelDer er forhåndsreserveret et antal værelser
på Hotel Atantic på Europa Plads tæt ved Filmby Århus. Bestilling af
værelser skal ske direkte til hotellet på tlf. 8613 1111 senest d. 11.
august. Oplys reservations nr. G211665. Deltagere betaler og hæfter selv
for hotel.
Mad & drikkeTil MAKING MOVIES torsdag den 28.
august vil der være aftenbuffet kl. 19.00 til 125,- kr. pr. deltager.
Tilmelding til spisning er bindende og sker samtidig med tilmelding til
arrangementet.Det vil være muligt at købe drikkevarer ved alle
arrangementer.Oplysning om frokost til de to dagsarrangementer vil ske
efter tilmelding.
Alle oplysninger findes på www.filmbyaarhus.dk
Mange hilsner fra Filmby Århus
Karen Rais-Nordentoft og Søren Poulsen