Filmfremme støttetildelinger

Oversigt over samtlige støttetildelinger

Formålet med Filmfremme er at yde støtte til udvikling af dansk film, filmfaglighed og filmbranche på andre måder end ved direkte filmstøtte.

Der kan blandt andet søges støtte til filmfaglig efteruddannelse i udlandet, udvikling af ny viden og nye metoder samt formidlingsaktiviteter.

Læs mere om støtte til Filmfremme

Kommentarer og spørgsmål kan rettes til projektkoordinator Nikoline Riget, nikoliner@dfi.dk.