Filmkonsulent for kort- og dokumentarfilm


Det Danske Filminstitut søger ny filmkonsulent for kort- og dokumentarfilm.

Stillingsopslag og jobbeskrivelse kan ses på www.dfi.dk/omdfi/LedigeStillinger/Filmkonsulent.htmAnsøgningsfrist er den 15. december.
Det Danske Filminstitut
Claus Ladegaard, 3374 3433