Filmkonsulent Nikolaj Scherfig holder orlovNikolaj Scherfig,
filmkonsulent for spillefilm, holder barselsorlov i 2 måneder: fra d.
7.marts til d. 15. maj 2005. Han vil derfor ikke kunne behandle nye
ansøgninger, der indkommer senere end d. 21. januar 2005.
I Nikolaj Scherfigs
orlovsperiode kan nye projektforslag enten sendes til Nikolaj Scherfig med
svar ultimo juni 2005 eller sendes til filmkonsulent Lena Hansson
Varhegyi, der så i et vist omfang vil kunne behandle ansøgninger indenfor
normal sagsbehandlingstid.
M.h.t igangværende
manuskript-, udviklings- og produktionsstøtter aftales aflevering hhv.
gennemsyn med projektkoordinator Per Årman, tlf. 33 74 34 56 eller
producer Maja Dich tlf: 33 74 35 19.