Filmkonsulenter på spillefilmområdet

17.9.2001
Efter indstilling fra
Rådet for Spillefilm har Filminstituttet valgt at genopslå stillingen som
filmkonsulent på spillefilmområdet. Den ny ansøgningsfrist er den 8.
oktober 2001.
Den nuværende
filmkonsulent Gert Duve Skovlund fortsætter i stillingen, indtil der er
fundet en afløser.
Endvidere er
filmkonsulent Vinca Wiedemanns ansættelse forlænget til den 31. oktober
2002.
Stillingsopslag på www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=6770