Filmkontakt Nord søger direktør

Stillingsopslag:
Direktör för
Filmkontakt Nord Fonden for nordiske kort- og dokumentarfilm Med
tillträde under hösten 2001
Filmkontakt Nord (FkN)
har som mål att göra nordisk kort- och dokumentärfilm synlig i de nordiska
grannländerna, i övriga Europa och i resten av världen. FkN arbetar också
med att underlätta och stimulera professionella kontakter och samarbete
över nationsgränserna. Verksamheten är projektbaserad och drivs som
information, marknadsföring, nätverksbyggande och kunskapsförmedling. FkN
är den i Norden ojämförligt mest betydande organisationen inom sitt
område. FkN är bl a huvudman för den årliga Nordisk Panorama - 5 Cities
Film Festival och arrangerar årligen ett Nordiskt Forum för
Samfinansiering av Dokumentärfilm.
FkN finansieras genom
bidrag från bl a Nordiska Ministerrådet, filmarna själva, Nordisk Film
& TV- Fond, flera nordiska filminstitut och departement samt
genomprojektstöd från EU:s MEDIA-program. FkN:s arbete leds av direktören
som ansvarar inför en styrelse som utses genom de professionella
organisationerna i Norden. Kontoret, som ligger centralt i Köpenhamn, har
utöver direktören två fast anställda. FkN har funnits i tio år.
Verksamheten är nu på väg in en spännande utvecklingsfas, där bl.a. ny
teknologi, en offensiv profilering och nya arbetsfält spelar en stor
roll.
FkN:s direktör skall ha
erfarenhet av produktion och/eller marknadsföring av film samt vara
resultatorienterad och ha intresse för ny teknologi för att distribuera
kort- och dokumentärfilm. Sökande skall ha ett brett kontaktnät i
film/TV-miljön, primärt i Norden och helst också utanför. Vi fäster stor
vikt vid samarbetsförmåga, organisatorisk och administrativ skicklighet
liksom vid god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Mycket god
kunskap i ett skandinaviskt språk samt i engelska är ett krav.
Kunskaper i franska är meriterande.
För lön och övriga
villkor gäller danska förhållanden. Anställningen tillsättes för en
femårsperiod med möjlighet till förlängning. Ansökningshandlingar,
meritförteckning samt löneanspråk sändes till Filmkontakt Nord,
Skindergade 29A, DK-1159 København K. Handlingarna skall vara insända
senast den 19 mars 2001.
Närmare upplysningar
lämnas av styrelsens ordförande Bo-Erik Gyberg, tel +4631 773 1832 eller
+4670 589 7381 och av FkN:s direktör Kerstin Hagrup, tel +45 3311
5152