!FLAB – Interactive Factual Lab

KURSUS. !FLAb er et kursusforløb målrettet den nye generation af historiefortællere, som arbejder med interaktive dokumentariske projekter. Ansøgningsfristen for første workshop er allerede 13. marts.

Interaktive dokumentariske fortællinger er en genre i eksplosiv vækst, men der findes stadig få grundige analyser af metoderne for at arbejde i krydsfeltet mellem dokumentar, journalistik, spil, social aktivisme, kommunikation og webdesign. Formålet med !FLAB er at hjælpe digitale historiefortællere med at udvikle og producere deres interaktive historier og dele erfaringerne. 

Kurset retter sig imod alle enkeltpersoner, såvel som kreative teams, der ønsker at lave interaktive historier til digitale platforme, og som har en baggrund inden for dokumentarfilmbranchen, journalistik, webdesign, spildesign, kodning, videoproduktion, tv, radio, social aktivisme, markedsføring, kunst og kreative industrier. Det er muligt at deltage uden eget projekt. 

Tre workshops 

!FLAB foregår som tre workshop-forløb sammensat i en blanding af inspirerende undervisning og praktiske workshops under professionel vejledning. Undervejs i forløbet vil deltagerne få mulighed for at udvikle det enkelte projekt fra idé-stadiet til en fungerende prototype og udarbejde de finansierings- og markedsføringsplaner, som skal føre projektet videre. 

De tre workshops fokuserer på henholdsvis historiefortælling (Story Booster), design (Design Booster) og kodning (Code Booster). 

Story Booster
Leuven, Belgien
30. april – 3. maj 2016
Ansøgningsfrist: 13. marts.

Design Booster
Malmø, Sverige
18-21. august, 2016

Code Booster
Leipzig, Tyskland
29. okt.-2. nov.. 2016

De tre workshops arrangeres i sammenhæng med henholdsvis dokumentarfilmfestivalen DOCVILLE i Leuven, Belgien, innovationskonferencen The Conference i Malmø og festivalen DOK Leipzig.

For at få det maksimale ud af !FLAb anbefales det, at man følger alle tre workshops. Har man allerede et projekt i produktion er det dog muligt kun at tilmelde sig den ene eller de to Booster-workshops, som behandler den specifikke problemstilling, der har relevans for det pågældende projekt. 

Læs mere om IFLAB, pris og tilmelding her.