Fonden til Markedsføring af Danmark indkalder ansøgninger med frist den 5. marts 2008


Fonden til Markedsføring af Danmark indkalder ansøgninger med frist den 5. marts 2008.Fondens opgave er at yde økonomisk støtte til større perspektivrige begivenheder i Danmark, der øger omverdenens kendskab til Danmarks styrker, kompetencer og værdier inden for bl.a. erhvervs-, uddannelses- og kulturområdet.
På kulturområdet har fonden mulighed for at støtte f.eks. større kulturelle events, konferencer og seminarer, der kan medvirke til at sætte Danmark og dansk kultur på verdenskortet.
På fondens hjemmeside www.mfonden.dk findes yderligere information om fonden, dens baggrund, formål og bestyrelse, samt hvordan og hvor ofte fonden kan søges om støtte. Fonden er et initiativ under regeringens handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark. Der er frem til 2010 afsat 150 mio. kr. til fondens virke. Spørgsmål vedrørende fonden kan rettes til Kulturministeriets medarbejder i Økonomi- og Erhvervsministeriet, der er sekretariat for fondens bestyrelse: Brian Valbjørn Sørensen, tlf. 3392 3122, bvs@oem.dk.
Det Danske Filminstitut er ikke involveret i etableringen og administrationen af den nye fond og står derfor ikke til rådighed for yderligere oplysninger.