Genopslag: Filminstituttet søger kort- og dokumentarkonsulent

Filmkonsulenternes overordnede opgave er at bidrage aktivt til at identificere projekter og opdyrke talent, der kan være med til at fastholde og styrke dansk films kvalitet og diversitet og dermed betydning og anseelse i Danmark og internationalt.FILMKONSULENTENS HOVEDOPGAVER
Filmkonsulenten har til opgave at varetage den endelige kunstneriske vurdering af ansøgninger om udviklings- og produktionsstøtte og indstille egnede projekter til DFIs direktion til godkendelse. Filmkonsulenten har til opgave at bidrage til en optimal udvikling af projekter, der tildeles støtte gennem løbende dialog med instruktør, forfatter og producent. Filmkonsulenten indgår i et tæt samarbejde med udviklingschefen og produceren for kort- og dokumentarfilm omkring alle produktionsmæssige og økonomiske forhold. Filmkonsulenten skal desuden opbygge, vedligeholde og varetage kontakt med det danske produktionsmiljø.FILMKONSULENTENS KVALIFIKATIONER
Filmkonsulenten skal have dokumenteret erfaring og indsigt i film og/eller tv-produktion, herunder især evne til at vurdere potentialet i indkomne ansøgninger, erfaring i at analysere, fastholde visionen og 'coache' projektet gennem alle dets udviklingsfaser. Filmkonsulenten skal have gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner og skal kunne skabe en positiv og kreativ atmosfære, der giver ansøgeren de bedste muligheder for at udvikle sin idé. Endvidere skal konsulenten have evne og integritet til at træffe beslutninger, som ikke altid kan forventes at blive godt modtaget.ANSÆTTELSESVILKÅR OG ANSØGNING
Filmkonsulenterne ansættes af bestyrelsen for Det Danske Filminstitut efter indstilling fra Rådet for Kort- & Dokumentarfilm. Det Danske Filminstitut ansætter filmkonsulenter for en to-årig periode, som umiddelbart kan forlænges til tre år. Genansættelse kan herefter finde sted uden genopslag, dog således at den samlede ansættelse ikke må overstige fem år. Stillingen som filmkonsulent aflønnes p.t. med en samlet årlig bruttoløn på ca. 495.000 kr. Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2009 eller snarest derefter. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til områdedirektør Claus Ladegaard, telefon 3374 3433.Se supplerende information om konsulentstillingen.Ansøgning mærket 'Kort- og Dokumentarfilmkonsulent' sendes til Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K eller til job@dfi.dk, så vi har den senest mandag den 16. marts 2009 kl. 12.00.

Det Danske Filminstitut opfordrer alle kvalificerede til at søge stillingen uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold. Læs mere om Det Danske Filminstitut på www.dfi.dk