Growing Films – Fra idé til forretning

GROWING FILMS. New Danish Screen inviterer i samarbejde med CONNECT Denmark til deltagelse i Growing Films – et forretningsorienteret udviklingsforløb for virksomheder i film- og mediebranchen.

Har I en forretningsidé, I gerne vil have hjælp til at videreudvikle? Er der måder at nå betalende publikummer, som ikke er afprøvet? Vil I producere film på nye måder? Har I lyst til at indgå i forretningssamarbejde med andre brancher? Så er Growing Films en mulighed for, at jeres virksomhed kan udvikle sig, blive stærkere forretningsmæssigt og få opbygget netværk til andre brancher.

Deltagelse i Growing Films giver adgang til professionel feedback og sparring på jeres forretningsidé. I får pitch-træning og hjælp til at arbejde med markedsmuligheder. I bliver matchet med de bedste kræfter fra dansk erhvervsliv.

Fakta

Growing Films er et samarbejde mellem New Danish Screen og CONNECT Denmark.

CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation og et iværksætternetværk, hvis medlemmer er ledere, nøglepersoner og specialister fra alle dele af dansk erhvervsliv. CONNECT Denmark har hjulpet nye firmaer i mange brancher og har bl.a. også stået bag GROWING GAMES i samarbejde med Computerspilzonen.

Læs mere om CONNECT Denmark.

Forløb

Growing Films-forløbet gennemføres fra marts 2013 til september 2013 og består af fire moduler udviklet af CONNECT Denmark:

21. marts: Pitchkonkurrence
Kick-off-event, hvor 10 virksomheder udvælges til at pitche deres ide for et panel af eksperter fra film- og mediebranchen og nøglepersoner fra dansk erhvervsliv. Fem af virksomhederne udpeges til at gå videre i Growing Films-forløbet.

30. april: Workshop
Heldags-workshop med fokus på brugen af bestyrelser/Advisory Boards – med oplæg, cases og workshop-arbejde med ens egen virksomhed.

4. juni: Proof-of-concept Springboard
Heldagsarrangement, hvor virksomhederne præsenterer deres koncept og forretningsmodel for et panel, der efterfølgende giver sparring.

3. september: Matchmaking
Event med speeddating mellem virksomhederne og potentielle bestyrelsesmedlemmer/Advisory Boards.

Hvert modul er med til at styrke de deltagende virksomheder gradvist og kvalificere deres forretningspotentiale, så de ved forløbets afslutning kan indgå samarbejde med et Advisory Board eller en bestyrelse. Alle fire arrangementer har indbygget en pitchsession. Ud over deltagelse i selve arrangementerne skal de deltagende virksomheder afsætte tid til forberedelse mellem arrangementerne.

Hvem kan deltage?

For at ansøge om deltagelse i Growing Films skal I:

  • arbejde professionelt med film, tv, crossmedia eller levende billeder i andre former.
  • have en forretningsidé eller et koncept, som I gerne vil udvikle. Idéen skal række ud over enkeltstående filmprojekter. Det kan f.eks. være nye måder at producere eller sælge film på eller ideer til samarbejder med andre brancher.
  • have lyst til at indgå samarbejder med andre brancher.
  • kunne deltage i alle fire moduler og afsætte tid til forberedelse mellem hvert modul.

Ansøgning

Jeres ansøgning til Growing Films skal indeholde følgende:

  • En kort præsentation af jeres forretningsidé.
  • Hvor ser I indtjenings- og finansieringsmuligheder? (ud over den traditionelle finansiering i film- og tv-verdenen).
  • Hvilke partnere/alliancer vil I have brug for, for at jeres ide kan blive til virkelighed?
  • Tidshorisont: Hvor langt er I i forløbet med udvikling af ideen? Hvad er jeres behov for at komme videre?
  • Hvem er I? – en kort beskrivelse af jeres team.

Ansøgningen må max fylde 1 A4-side og skal sendes til projektleder Mathilde Rosendahl Philipsen på mathilderp@dfi.dk senest fredag den 22. februar 2013 kl. 16.00.

Alle ansøgere får i uge 9 en tilbagemelding, om de er blevet udtaget til at deltage i Growing Films.