Guide til finansiering af digitale spil i Europa

SPIL. Hvilke tværnationale, nationale og regionale finansieringsmuligheder findes der for digitale spil i Europa? Få overblik, links og relevante oplysninger i denne nye Games Funding Guide 2016 udarbejdet af Creative Europe Desk Danmark.

Ifølge Newzoo's rapport om digitale spil fra april 2016 vil det globale spilmarked generere i omegnen af €89 milliarder i indtægter i 2016 – en stigning på 8,5% i forhold til året før. Det samlede europæiske marked for digitale spil repræsenterede i 2015 mere end €20 milliarder og forventes at stige med 7% i 2016.

Digitale spil er et voksende kulturbærende medie og stadig flere lande og private virksomheder etablerer foranstaltninger for at fremme de digitale spils udvikling, produktion, markedsføring og distribution.

Få guiden

Frontpage Games Funding Guide 2016
Download Games Funding Guide 2016 (.pdf)

Games Funding Guide 2016 er uarbejdet på baggrund af et stigende behov og efterspørgsel i spilbranchen efter en samlet oversigt over de europæiske finansieringsmuligheder på området.

Games Funding Guide 2016 er tænkt som en guide for de, som leder efter både offentlige og private finansieringsmuligheder i Europa. Guiden indeholder data, som er indsamlet af den danske Creative Europe MEDIA Desk med assistance fra deskene i de øvrige MEDIA-lande og fra det pan-europæiske investeringsnetværk MediaDeals.

Guiden er inddelt i fire overordnede kategorier:

  • Video games projects funding
  • Video games investment funding
  • Financial services dedicated to video game companies
  • Fiscal tools for videogames

Flere af disse kategorier er underopdelt i smallere kategorier og sorteret alfabetisk efter lande. Guiden er ikke udtømmende, og skal betragtes som et opslagsværk under fortsat udvikling, eftersom nye finansieringsmuligheder etableres løbende. Vi bestræber os på at opdatere den tilsvarende – bemærkninger og opdaterede informationer kan sendes til creativeeurope@dfi.dk.

Download Games Funding Guide 2016 her.

Games Funding Guide er produceret af Thierry Baujard, Ene Katrine Rasmussen og Maiken Høj med støtte fra Creative Europe MEDIA, MediaDeals, Peacefulfish og SpielFabrique.