Indførelse af ansøgningsformular til spillefilm under konsulent- og 60/40-ordningen

24.
februar 2004
Pr. 1. marts 2004 indfører Filminstituttet
krav om udfyldelse af en ansøgningsformular i forbindelse med
førstegangsansøgninger og genansøgninger om støtte til spillefilm under
filmkonsulent- og 60/40-ordningen.
Formularen indføres på
baggrund af en fælles redegørelse om filmkonsulentordningen til
Kulturministeriet, udarbejdet af Det Danske Filminstituts bestyrelse,
Producenterne og Danske Filminstruktører.
Formål og
konditioner
Ansøgningsformularen har
til formål at skabe ens vilkår for ansøgerne og forkorte sagsbehandlingen
i forbindelse med den første stillingtagen til projektforslag samt at give
ansøgere - på konsulentordningen - mulighed for en "second opinion",
hvilket indebærer, at en ansøgning efter et afslag automatisk kan overgå
til en anden filmkonsulent med henblik på en hurtig supplerende vurdering,
såfremt ansøgeren ønsker det.
Det skal understreges,
at vælger man "second opinion" hos en anden filmkonsulent, vil ansøgningen
blive vurderet på basis af den samme ansøgning uden mulighed for ændringer
eller indsendelse af supplerende oplysninger.
Ansøgningen skal
indeholde alle relevante oplysninger vedr. ansøger(e) og projekt. Det er
ansøgerens ansvar, at der er fyldestgørende redegjort for samtlige
punkter. Den indledende sagsbehandling forholder sig udelukkende til de
givne oplysninger, hvorfor ansøgninger kan meddeles afslag alene på
grundlag af projektbeskrivelsen i ansøgningsformularen. Bilag til
ansøgningen, jf. formularen, tages kun i betragtning, såfremt
projektbeskrivelsen skønnes at kunne danne grundlag for en videregående
sagsbehandling med henblik på støtte.
Mangelfulde ansøgninger
kan ikke tages i betragtning og vil derfor blive returneret til
ansøgeren.
For 60/40-ansøgninger
skal ansøgningsformularen suppleres af oplysninger og bilag, jf. Vilkår
for støtte til spillefilm af 13. maj 2003.
Manuskriptforfattere/instruktører kan ansøge om manuskriptstøtte.
Produktionsselskaber kan ansøge om manuskript- udviklings- og
produktionsstøtte, med 60/40-ordningens begrænsninger.
Ansøgningsformularen
skal udfyldes elektronisk og indsendes med almindelig post sammen med evt.
bilag.
Ansøgningsformularen kan
hentes påhttp://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=18690.
Eventuelle spørgsmål
bedes rettet til:
Det Danske
FilminstitutProduktion & UdviklingOmrådedirektør Lars
Feilberg, 33 74 34 33, feilberg@dfi.dkUdviklingschef
Marianne Moritzen, 33 74 34 51, mariannem@dfi.dk