Informationsmøde om støtteordninger til biografdigitalisering

Støtteordningerne til digitalisering af danske biografer er nu klar. Det Danske Filminstitut afholder informationsmøde for biograferne onsdag den 15. juni.

De nye støtteordninger skal sikre et landsdækkende net af lokale biografer og et bredt udbud af biografer med særligt repertoire i Danmark. Det er endvidere en målsætning at understøtte biografernes deltagelse i det nationale og internationale digitale biografnetværk.

Ansøgningsskemaer til de to ordninger vil være tilgængelige på Det Danske Filminstituts hjemmeside www.dfi.dk/biografstoette fra d. 15. juni 2011.

Informationsmøde for danske biografer om de to støtteordninger bliver afholdt:
Onsdag den 15. juni kl. 14.30 – 16.00, BIO ASTA, Det Danske Filminstitut.

Tilmelding: Send mail til Biografkonsulent Jacob Breuning, jacobb@dfi.dk.


De to støtteordninger

Digitalt biografudstyr
Direkte støtte til indkøb af forevisningsudstyr hos lokale biografer i mindre byområder samt biografer med særligt repertoire. Hver biografadresse kan modtage én støtteportion på 200.000 kr. Første ansøgningsrunde er den 15. august 2011. Læs mere om støtteordningen og se vilkår.

Digital biografforevisning
Indirekte støtte til øvrige biografer, der er baseret på biografernes forevisning af danske film. Hver dansk film udløser 2.500 kr. i digitaliseringsstøtte – og hver biografadresse kan maksimalt modtage 200.000 kr. For den indirekte støtte til digitale forevisninger er første ansøgningsfrist den 1. april 2012, baseret på filmvisninger for 2011. Læs mere om støtteordningen og se vilkår.