Internationale co-production fonde

MEDIA CALL EACEA 43/2014: Støtte til internationale koproduktionsfonde med henblik på at fremme europæiske og internationale koproduktioner, bl.a. med TV-stationer.

Specifikke krav til ordningen om Internationale koproduktionsfonde
Ansøger skal være en international koproduktionsfond, der har været lovmæssigt oprettet og aktiv i mindst 12 måneder, og hvis hovedaktivitet består i at støtte internationale koproduktioner. EU's finansielle bidrag kan ikke overstige 80 % af aktionens samlede støtteberettigede omkostninger. Det maksimale støttebeløb pr. udvalgt ansøger er 400.000 EUR.

Mål og beskrivelse
Øge audiovisuelle aktørers evne til at udvikle europæiske audiovisuelle produktioner med potentiale til at kunne udbredes i og uden for Unionen og at fremme europæiske og internationale koproduktioner, bl.a. med TV-stationer.


Ansøgningsfristen er 12. marts 2015 kl.12.00
Læs mere om støtteordningen her