Invitation: HD på DFI

Det Danske Filminstitut inviterer instruktører og producere til et seminar om HD, onsdag d. 6. juni 2007 kl. 12.00 - 16.15 i Bio Carl, Cinemateket, Gothersgade 55. Der indledes med et let traktement, hvorefter DFIs planer på HD området præsenteres. Herefter følger en status fra BBC ved Andy Quested om HDs internationale udbredelse og BBCs implementering af formatet, efterfulgt af en orientering om DR-TV og TV2s HD planer. Efter en kaffepause vil der være en kort teknisk gennemgang af HD formater samt præsentation af to HD case stories, "Skal jeg blive eller skride" (instr. Klaus Kjeldsen, Cosmo Doc) og "Comeback" (instr. Ulrik Wivel, Nordisk Film). Fri adgang. Begrænset antal pladser. Tilmelding obligatorisk med navn, stilling og produktionsselskab pr. e-mail til hd-seminar@dfi.dk inden d. 1. juni 2007.Efter mødet kan præsentationer mv. hentes på www.dfi.dk/hd-seminar. Spørgsmål kan rettes til Martin Keller, martink@dfi.dk, 3374 3456. med venlig hilsen DFI/ Produktion & Udvikling