Invitation til branchemøde om metadata

Kom til branchemøde den 15. marts og giv dit input til, hvordan vi gør danske film bedre tilgængelige på digitale platforme.

Metadata er vigtigt for din virksomhed. Hvis det ikke allerede er det, så bliver metadata snart et af de vigtigste aktiver, hvis du vil sælge dine film på digitale markeder.

Læs mere i rapporten "Metadata i dag".

Mødet finder sted den 15. marts kl. 15.00 – 17.00 i Filmhuset, Gothersgade 55, og er for producenter, distributører, facility-houses, salgs-agenturer, tv-stationer, Filmskolen mfl. Målet er at sikre at branchen får indflydelse på metadataprojektets videre forløb.

Se programmet for dagen.

Tilmelding sker hos hes@copcap.com

Mødet arrangeres af Producentforeningen og Copenhagen Entertainment med støtte fra Det Danske Filminstitut og Nordisk Film.


Om meta-data

Film-metadata kan sammenlignes med kartotekskortene på biblioteket, som fortæller, hvilke bøger, der findes, hvem der har skrevet dem, hvad de handler om, og på hvilken reol bøgerne står. Det kan både være information af teknisk, (format, codec, framerate, etc.), rettighedsmæssig (solgte territorier, pris, rettighedsudløb, etc.) og marketingmæssig (titel, genre, synopsis, anmeldelser, nomineringer, etc.) art.

Metadata er altså filmenes ’stregkoder’, der øger filmprodukternes tilgængelighed og søgbarhed på et digitalt marked.

Let adgang til digital distribution

VoD-vinduet er altafgørende, hvis dansk film skal have et kommercielt liv efter biografen i et marked, hvor Dvd-salget længe har været i frit fald.

Netflix, iTunes, Amazon og flere andre prøver at tage føringen. Den udbyder, som succesfuldt kan samle og integrere metadata og koble dem til forbrugeradfærd, vil ikke bare forbedre brugeroplevelsen via anbefalingsværktøjer, men kan også skabe nye indtægter via målrettet annoncering og product placement.

De danske filmprodukter skal være optimeret til dette marked, hvor metadata er en fremtrædende valuta. Det skal være smidigt for alle branchens aktører at levere metadata, og producenterne skal anvende metadata til at bevare overblikket over deres aktiver.

Metadataprojektets vision

Metadataprojektet er et fælles tværgående brancheinitiativ, som skal udarbejde en specifikation af, hvordan metadata skal registreres, opbevares, vedligeholdes og distribueres fremover. Projektet styres af Producentforeningen og Copenhagen Entertainment, med Erik Crone som formand. DFI, Nordisk Film, branchen og dens organisationer har bidraget til projektet gennem en konstruktiv dialog omkring potentielle synergier indenfor metadata. I projektets næste fase skal udarbejdes en model for optimeret metadata-håndtering.

Projektets vision er at udvikle en fælles standard for metadata, og en struktur for registrering, opbevaring, opdatering og distribution af metadata – samt en brugerflade, så oplysningerne kan opdateres decentralt hos de enkelte rettighedshavere og er tilgængelige for alle relevante interessenter – heriblandt internationale indkøbere.

Hovedgevinsten er større indtægter til den danske filmindustri ved øget digitalt salg af både nye titler og bagkataloget. Sidegevinsten er en effektivisering af arbejdsprocesser i hele filmens forsyningskæde. I dag indtastes de samme metadata nemlig mange gange. Det er både tids- og ressourcekrævende.

Program

• 15:00  Velkomst ved Erik Crone
• 15:10  Præsentation af ’Metadata i dag’ ved Amalie Lyngbo Hjort
• 15:20 Præsentation af ISAN Danmark ved Susanne Fryland, Johan Schlüter Advokater
• 15:35 Præsentation af CHAOS ved Mads Henry Caspersen & Ivan Dehn, DR
• 15:50 Norsk Aggregatorprojekt ved Norske Film+TV Produsenters forening
• 16:10 Vision: Metadata i morgen, oplæg til pausediskussion
• 16:20 Pause
• 16:30 Q/A-session med panel 
• 17:00 Afslutning og tak for i dag

Fakta

Isan Danmark: Isan står for International Standard Audiovisual Number og er et frivilligt identifikationssystem for audiovisuelle produkter. Systemet tildeler et unikt og internationalt anerkendt referencenummer, der muliggør identifikation af aktiver på tværs af arkiver, samt forbedrer vilkårene for rettigheds og royalties-indsamling.

CHAOS: Cultural Heritage Archive Open System er en digital infrastruktur og et digitalt arkiv. Projektet har i første omgang været en forskningsinfrastruktur, som er udviklet af IKT specialister på DR, Statsbiblioteket og Forskningsnettet. Version 2 af Chaos bygger på den samme struktur, og er et samarbejde mellem VRT,  DR og det belgiske filminstitut.  Her er formålet, at audiovisuelle produkter skal gøres søgbare på tværs af broadcastere. Man har indtil videre eksperimenteret med, at DR International Sales benytter infrastrukturen til at udstede midlertidige log-ins, der åbner op for et screening room.

Norsk Aggregator-projekt: Den norske filmbranche står over for den samme udfordring som den danske, idet de norske filmprodukter ikke er tilgængelige på de digitale platforme i udpræget grad. Derfor har man iværksat en undersøgelse af muligheden for at finde en fælles aggregator-løsning. Aggregatoren er et joint venture mellem rettighedshavere (producenter og distributører) og forskellige digitale indholdsleverandører. Organisationen tager sig af kollektivt salg og leverancer af norske produktioner til udbydere, og er ansvarlig for indsamling af statistikker og royalties. Aggregatoren er således en effektivitetsfremmende B2B-mellemhandler.