Invitation til velkomst- & afskedsreception

Steen Bille tiltræder stillingen som filmkonsulent for spillefilm. Kasper Leick er fratrådt stillingen.

I den anledning inviterer Det Danske Filminstitut til reception.

Tid: Torsdag 29. april 2010 / 15:30-17:30
Sted: Restaurant SULT

Mød op og vær med til at gøre dagen festlig!

Med venlig hilsen,
Det Danske Filminstitut