Invitation til velkomst- og afskedsreception

Kim Leona tiltræder stillingen som filmkonsulent for Spillefilm. Samtidig er Molly Malene Stensgaard fratrådt sin stilling.

I den anledning inviterer Det Danske Filminstitut til reception tirsdag d. 30. november 2010 / 15:30-17:30 i Restaurant SULT.

Mød op og vær med til at gøre dagen festlig.

Med venlig hilsen
Det Danske Filminstitut