Invitation til velkomst- og afskedsreception

Klara Grunning-Harris tiltræder stillingen som filmkonsulent for Kort- og Dokumentarfilm. Samtidig er Michael Haslund-Christensen fratrådt sin stilling.

I den anledning inviterer Det Danske Filminstitut til reception onsdag 6. oktober 2010 / 15:30-17:30 i Restaurant SULT.

Mød op og vær med til at gøre dagen festlig.

Med venlig hilsen
Det Danske Filminstitut