Invitation til velkomst- og afskedsreception

Rasmus Horskjær tiltræder stillingen som filmkonsulent for Spillefilm med særligt fokus på børn og unge. Samtidig er Thomas Krag fratrådt sin stilling.

I den anledning inviterer Det Danske Filminstitut til reception.

Onsdag 22. september 2010
15:30-17:30
Restaurant SULT


Mød op og vær med til at gøre dagen festlig.

Med venlig hilsen,
Det Danske Filminstitut