Justering af beslutningsproces for konsulentordningen

Det fremgår af Filmaftalen 2007-2010, at "der skal etableres flere indgange" til konsulentordningen både på spillefilmområdet og kort- og dokumentarfilmområdet.

På begge områder skal det ske ved, at de to konsulenter på voksenfilmområdet og den ene på børne- og ungdomsfilmområdet skal kunne behandle alle ansøgninger vedrørende film til børn, unge og voksne.

Som en konsekvens heraf vil beslutningsprocessen for tildeling af filmkonsulentstøtte samt ansøgningsformularerne vedr. spillefilmområdet og kort- og dokumentarfilmområdet blive revideret efter følgende retningslinier:

Det vil fremgå, at en ansøgning kan stiles til en af de 3 konsulenter (på henholdsvis spillefilm og kort- og dokumentarfilmområdet)
Det vil fremgå, at muligheden for en "automatisk" 2. opinion nu også gælder børne- og ungdomsfilm, og at ansøgeren bør angive navnet på den konsulent, som vedkommende i givet fald ønsker, skal foretage 2. opinion.
Det præciseres, at såfremt ansøgeren ønsker en 3. behandling kan det kun ske ved en fornyet ansøgning.

Reviderede ansøgningsskemaer for både spillefilm og kort- og dokumentarfilm findes på www.dfi.dk/filmbranchen.