Justering af støttevilkår for Talentudvikling

Støtteordningen for Talentudvikling startede september 2003. Vilkårene
for støttetildeling justeres nu under hensyntagen til de høstede
erfaringer fra ordningens første år.
Justeringerne omfatter:

Vilkår for tildeling af støtte præciseres på en række områder
Der indføres en ny manuskriptudviklingsstøtte
Der foretages en opjustering af forskellige støttesatser.
Beskrivelse af justeringerne findes på www.talentudvikling.dfi.dk ellerwww.dfi.dk/dfi/filmstoette/talentudvikling/justering_vilkaar_111004.pdf (pdf-dokument).
De ændrede vilkår træder i kraft pr. dags dato. Vilkår og
ansøgningsformular ændres i overenstemmelse med justeringerne snarest.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
Det Danske Filminstitut, Talentudvikling33 74 36 73, talentudvikling@dfi.dk