Justeringer af Markedsordningen

Filminstituttet har sammen med repræsentanter for filmbranchen og ansøgere på Markedsordningen evalueret de første ansøgningsrunder, og på den baggrund besluttet en række justeringer af ordningen som er gældende fra ansøgningsfristen den 29. august 2011.

Ændringerne er:

1. Det er en forudsætning for at søge udviklings- eller produktionsstøtte at projektet har en instruktør.

2. Det er muligt at bevilge udviklingsstøtte uden ansøgeren har været til pitch hvis redaktionen vurderer at ansøgningen ikke har givet anledning til yderligere spørgsmål.

3. Markedsordningen er topfinansiering, og 60% af finansieringen skal være skriftligt bekræftet for at et projekt kan søge produktionsstøtte. Alle projekter med bekræftet finansiering inviteres til pitch.

4. Film der på ansøgningstidspunktet er i produktion kan tidligst søge støtte på baggrund af et 1. gennemklip af filmen.

5. 25 % af de støttede film, svarende til ca. 2 film pr. år, kan have et lavere publikumspotentiale, disse film skal have en tydelig målgruppe til børn og unge.

6. Markedsordningens støttekriterier er justeret og kriteriet om bæredygtighed er afløst af en samlet vurdering af filmens budget, finansiering og produktionsmæssige forhold. Derfor udgår forretningsplan som fast del af ansøgningsmaterialet.

Markedsordningens kalender i 2011

Ansøgningsfrist: den 29. august
Pitch: den 27. og 28. september
Afgørelse: den 7. oktober

Ansøgningsfrist: den 7. november
Pitch: den 6. og 7. december
Afgørelse: den 16. december

Markedsordningen tilstræber i 2012 en behandlingstid på fire uger. Det Danske Filminstitut,

Claus Ladegaard og
Marianne Moritzen