Koproduktioner Danmark/Storbritannien


Det britiske kulturministerium meddeler, at de midlertidige restriktioner, som i 2004 blev pålagt koproduktioner med Danmark, nu er ophævede.
Det betyder, at man vender tilbage til de oprindelige niveauer med 20%'s påkrævet kunstnerisk og teknisk 'spend' på bilaterale koproduktioner og 10%'s kunstnerisk og teknisk 'spend' på multilaterale koproduktioner for så vidt angår nye koproduktioner, med produktionsstart efter 1. april 2006.
Department for Culture, Media and Sport www.culture.gov.uk