Kriterier for vurdering af spillefilm på konsulentordningen

Ifølge Filmaftalen for 2007-2010 skal Det Danske Filminstitut i samarbejde med filmkonsulenterne formulere kriterier for støttetildelingen. Hensigten er at skabe større åbenhed og gennemsigtighed i konsulentordningen. Tilsagn og afslag om støtte til konsulentfilm skal begrundes blandt andet i disse kriterier.

Arbejdet er nu tilendebragt, og resultatet foreligger i dokumentet "Kriterier for vurdering af spillefilm under konsulentordningen", som blev forelagt for Filminstituttets bestyrelse i november 2009. Papiret stiller skarpt på konsulentens arbejde som individuel beslutningstager, herunder de kvalitetsdimensioner konsulenten har i fokus ved vurderingen af ansøgninger og i forbindelse med konkrete tilsagn og afslag.

Som led i arbejdet har Filminstituttet og filmkonsulenterne besluttet at supplere dette dokument med en introduktion til nyansatte konsulenter. Introduktionen omhandler støttemulighederne i konsulentordningen, de mere konkrete arbejdsprocesser samt dialogen med ansøgerne.

Dokumenter

  • "Kriterier for vurdering af spillefilm under konsulentordningen"
  • "Introduktion for nye filmkonsulenter"

For yderligere oplysninger:

Det Danske Filminstitut
Henrik Bo Nielsen, administrerende direktør
3374 3400, hbn@dfi.dk

Claus Ladegaard, områdedirektør for Produktion & Udvikling
3372 3433, clausl@dfi.dk