Kun digitale ansøgninger

Fra 1. september 2013 er det kun muligt at søge støtte hos Produktion & Udvikling via mail.

Nå du søger støtte hos Produktion & Udvikling vil det fra den 1. september 2013 kun være muligt at søge støtte digitalt.

Aflevering af ansøgning

  • Ansøgningsskema skal benyttes. Findes på www.dfi.dk under de enkelte støtteordninger.
  • Ansøgning samt alle kontrakter skal være underskrevne.
  • Ansøgningsskema og samtlige bilag vedhæftet sendes som mail.
  • Alle bilag skal navngives som anført i bilagslisten, indsendes i PDF-format sat op til A4 og den samlede mail må ikke overskride 25 Mb.
  • Filerne må ikke zippes, kan de ikke være i en mail, nummereres mailen (eks. 1 af 3, 2 af 3, 3 af 3).
  • På ansøgningsskemaet vil det fremgå, til hvilke mailadresser de enkelte ansøgninger skal mailes.

Resultat af manuskript og udviklingsstøtter støtter skal ligeledes afleveres digitalt.

Vedrørende aflevering ved produktionsstøtte se venligst afleveringslister på www.dfi.dk  under de enkelte støtteordninger