Magtens billeder

20.3.2003
I samarbejde med DR TV
har Det Danske Filminstitut igangsat dokumentarfilmserien "Magtens
Billeder", der kritisk skal undersøge og skildre magtens mange ansigter i
Danmark. Projektet tager udgangspunkt i Den Danske Magtudredning,
som er et forskningsprojekt igangsat af Folketinget. Det er
målsætningen at igangsætte 10-13 film inden for en økonomisk ramme på 15
millioner kr. Det er planen, at filmene bliver vist på DR TV i foråret
2004. Der er ansøgningsfrist 1. maj
2003. Ansøgningskema og projektbeskrivelse mv. findes på
Filminstituttets websted: www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=14860.