Magtens Billeder - endelig projektbeskrivelse

4.4.2003
Den endelige projektbeskrivelse inkl. beskrivelse af
rettighedsforhold foreligger nu på Filminstituttets websted:
www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=14930
Venlig hilsenDet Danske Filminstitut