Magtens Billeder - Orientering fra redaktionen

14.05.2003
Der har været
overvældende interesse for Magtens Billeder. Ved deadline havde vi
modtaget i alt 114 ansøgninger. Redaktionen har nu gennemgået projekterne
og på den baggrund besluttet umiddelbart at indkalde 16 ansøgere til
samtale. 17 andre vil blive kontaktet af et medlem af redaktionen, inden
der endeligt tages stilling til, om disse ansøgere ligeledes kaldes til
samtale. Disse 33 ansøgere har fået tilsendt brev fra Filminstituttet.
Redaktionen har på nuværende tidspunkt ikke givet ansøgere afslag, da det
ikke kan udelukkes, at yderligere ansøgere kan komme i betragtning.

Som tidligere meddelt
vil samtalerne foregå på Filminstituttet i dagene 26., 27. og 28. maj. Den
endelige beslutning om igangsættelse af Magtens Billeder forventes at
foreligge den 6. juni 2003.