Manuskript- og udviklingsstøtte på 60/40-ordningen

Med virkning fra den 1. september indfører filminstituttet nye regler for at modtage manuskript- og udviklingsstøtte på 60/40-ordningen.

Der oprettes en særlig manuskriptstøtteordning hvor det på baggrund af en synopsis eller et treatment er muligt at søge om støtte til udarbejdelse af et manuskript. Det maksimale støttebeløb vil være 75.000.

Der oprettes en ny ordning for udviklingsstøtte hvor det på baggrund af et manuskript er muligt at søge om støtte til udvikling. Det maksimale støttebeløb vil være 200.000.

Formålet med at indføre en særlig manuskriptstøtte på 60/40-ordningen, og revidere reglerne for udviklingsstøtten, er at give producenter, instruktører og forfattere mulighed for at kvalificere udviklingen af de projekter der skal produceres med støtte fra 60/40-ordningen.

På begge ordninger vil vurderingen af ansøgningerne blive foretaget af eksterne læsere og af filminstituttets udviklingschef for spillefilm. Udviklingsansøgningerne vil desuden blive vurderet af filminstituttets lanceringschef.

Der vil være løbende sagsbehandling, og der kan indsendes ansøgninger til begge ordninger fra den 1. september. De nærmere vilkår for manuskript- og udviklingsstøtte vil blive offentliggjort medio august.

Ansøgningsfristen for produktionsstøtte på 60/40-ordningens 3. ansøgningsrunde er:

Mandag den 3. september 2007 kl. 12.00

Ansøgningerne vurderes på baggrund af det pointskema som blev anvendt på 2. ansøgningsrunde, og som er tilgængeligt på filminstituttets hjemmeside.

Sagsbehandlingstiden på produktionsansøgninger forventes at blive seks uger.

Pointskemaet er for øjeblikket under revision i samarbejde med branchens organisationer. Det reviderede pointskema vil første gang blive anvendt i forbindelse med produktionsansøgninger til 1. ansøgningsrunde 2008.

Det Danske Filminstitut

Henning CamreClaus Ladegaard