Markedsordningen: 2. deadline den 9. maj

Status for Markedsordningen før 2. deadline.

På Markedsordningens første ansøgningsfrist modtog Filminstituttet 13 ansøgninger om produktionsstøtte og 9 ansøgninger om udviklingsstøtte. De 13 produktionsansøgninger søgte samlet om en støtte på 71,8 millioner kroner. Markedsordningen har i 2011 i alt 52 millioner kroner i produktionsstøtte. De 12 millioner kroner blev anvendt i forbindelse med den ekstraordinære ansøgningsfrist på 60/40-ordningen i januar, og der resterer 40 millioner kroner i produktionsstøtte til Markedsordningen i 2011.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne kom 11 projekter til pitch, og redaktionen har besluttet at indstille tre ansøgninger til produktionsstøtte og fem ansøgninger til udviklingsstøtte. Produktionsstøtten andrager samlet 15,5 millioner kroner, og der resterer således 24,5 millioner kroner til produktionsstøtte i forbindelse med ansøgningsfristerne den 9. maj og den 29. august. Ansøgningsfristen den 7. november afvikles med brug af støttemidler for 2012.

I forlængelse af behandlingen af ansøgninger til fristen den 9. maj vil Filminstituttet gennemføre en foreløbig evaluering af ordningen med henblik på ændringer som kan træde i kraft i forbindelse med ansøgningsfristen den 26. august.

Evalueringen vil blive gennemført sammen med repræsentanter for de ansøgere, som har ansøgt på ordningens to første ansøgningsfrister, og med udgangspunkt i de tilbagemeldinger som Filminstituttet allerede har fået i forbindelse med den første ansøgningsfrist.

Fra og med ansøgningsfristen den 9. maj skal Stamdata: udvikling eller Stamdata: produktion udfyldes som en del af ansøgningen.