Markedsordningen: Ansøgningsfrister og redaktion

Det Danske Filminstitut etablerer som følge af Filmaftalen 2011-2014 en ny Markedsordning til spillefilm, "der sigter mod film med et stort publikumspotentiale". Markedsordningen afløser den hidtidige 60/40-ordning.

Markedsordningen har i 2011 følgende ansøgningsfrister for ansøgninger om støtte til udvikling og produktion:

  • 21. marts
  • 9. maj
  • 29. august
  • 7. november

Ansøgningsfristen er alle dage klokken 12.00.

Filminstituttet afholder et orienteringsmøde om Markedsordningen torsdag den 3. marts klokken 15 – 16.30. Mødet holdes i Bio Carl i Cinemateket, Gothersgade 55, 1123 København K. På mødet vil der blive orienteret om ordningens formål, kriterier og støttevilkår.

Redaktion

Ansøgninger til Markedsordningen vil blive vurderet af en redaktion på fem personer, hvoraf tre medlemmer er eksterne, og to medlemmer kommer fra Filminstituttet.

De eksterne medlemmer er udpeget af Kulturministeren efter indstilling fra branchens organisationer. Der er desuden udpeget en stedfortræder for hver af de eksterne redaktionsmedlemmer. De eksterne medlemmer er:

  • Ole Steen Stolberg, stedfortræder Lars Langballe, indstillet af distributørerne
  • Jørgen Kristiansen, stedfortræder Katrine Schelin, indstillet af producenterne
  • Pernille Bech Christensen, stedfortræder Lars C. Detlefsen, indstillet af instruktørerne

Filminstituttets direktion har som medlemmer af redaktionen udpeget:

  • Marianne Moritzen, udviklingschef for spillefilm
  • Sanne Juncker Pedersen, lanceringskonsulent

Redaktionen er udpeget indtil 31. december 2012.