MEDIA bliver til Et Kreativt Europa

STØTTE. MEDIA programmet bliver i det nye år erstattet af EU's nye kulturstøtteprogram Et Kreativt Europa med et budget på 1,46 mia. euro – en stigning på 9 % i forhold til det nuværende budget. Chef for MEDIA Desk Danmark, Ene Katrine Rasmussen, ser frem til at fortsætte arbejdet med at styrke og udbrede dansk film, tv og computerspil i udlandet.

Fra 1. januar 2014 bliver MEDIA programmet erstattet af Et Kreativt Europa – EU's nye syvårige støtteprogram for kunst, kultur og audiovisuelle medier. Det blev klart, efter Europa-Parlamentet i sidste uge godkendte Europa-Kommissionens udkast til Et Kreativt Europa.

Det nye støtteprogram løber fra 2014-2020 og får et samlet budget på 1,46 mia. euro, hvilket er 9 % mere end det nuværende program. Chef for MEDIA Desk Danmark, Ene Katrine Rasmussen, er tilfreds med Europa-Parlamentets beslutning. Hun satser på, at den danske film-, tv- og computerspilsbranche også i fremtiden vil nyde godt af de europæiske støttekroner.  

MEDIA

MEDIA er EU's nuværende støtteprogram til den audiovisuelle industri i Europa, dvs. støtte til film, tv og ny teknologi. Blandt målsætningerne er at styrke og udbrede europæisk mangfoldighed og fremme interkulturel dialog.

I 2012 uddelte MEDIA knap 580 mio. kr. til projekter i de 33 medlemslande. Ud af dette beløb har danske selskaber modtaget 42 mio. kr. – lidt mere end i 2011, hvor danske ansøgere opnåede omkring 40 mio. kr. i støtte.

MEDIA Desk Danmark – og det kommende Creative Europe Desk – på Det Danske Filminstitut informerer og rådgiver den professionelle film-, tv- og computerspilsbranche, samt offentlige institutioner i Danmark om EU's audiovisuelle politik og programmer.

"Vi er glade for, at det nye program er faldet på plads, og at kommissionen har fået en stigning på 9 % igennem. Nu glæder vi os til at komme i gang med arbejdet med at få det implementeret. Den danske film-, tv- og computerspilsbranche har været gode til at få midler fra MEDIA programmet, og det regner vi med fortsætter, så danske film, tv og computerspil kan få en bred international udbredelse, og at vi også kan nyde godt af europæiske film, tv og spil i Danmark."

Det nye støtteprogram vil yde støtte til mindst 250.000 kunstnere og kulturarbejdere, 2000 biografer, 800 film og oversættelse af 4500 bøger.

Tre delprogrammer

Et Kreativt Europa er en sammenlægning af de tidligere EU programmer Culture 2007, MEDIA Mundus og MEDIA 2007. Som noget nyt vil støtteprogrammet have tre ben:

  • Et MEDIA-delprogram, der stiller finansiering til rådighed for filmsektoren og den audiovisuelle sektor.
  • Et kultur-delprogram, der støtter kulturarv og andre kulturelle og kreative områder.
  • Og endelig et nyt tværfagligt delprogram, der vil støtte det politiske samarbejde, tværgående foranstaltninger og et nyt finansieringsinstrument, som træder i kraft i 2016.

Programmet vil afsætte mindst 56 % af budgettet til MEDIA-delprogrammet og mindst 31 % til kultur-delprogrammet, hvilket stort set svarer til den andel af midler, de to områder modtager på nuværende tidspunkt. Til det nye tværfaglige delprogram afsættes et maksimumbeløb på 13 %.

MEDIA-delprogrammet ligner i høj grad det nuværende program med undtagelse af tre nye støtteordninger: støtte til koproduktionsfonde, støtte til computerspil og støtte til publikumsudviklende aktiviteter. Den nuværende i2i-støtte og støtten til samarbejde mellem filmskoler vil blive nedlagt.

MEDIA Desk Denmark og Cultural Culture Point vil samtidig blive slået sammen under fællesbetegnelsen Creative Europe Desk. De to kontorer vil beholde deres plads på henholdsvis Det Danske Filminstitut og Kulturstyrelsen, men vil indgå i et tæt samarbejde om Et Kreativt Europa.

Info-arrangement i København og Aarhus

Har du spørgsmål til Et Kreativt Europa inviterer Creative Europe Desk til en præsentation af det nye program i København den 4. december og i Aarhus den 10. december.

I København vil direktøren for Et Kreativt Europa i Europa-Kommissionen i Bruxelles, Michel Magnier, være tilstede og præsentere programmet. 

Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med kunst og kultur på et internationalt plan, herunder den audiovisuelle branche med film, tv og computerspil.

Se invitation og program   

Tilmelding skal ske senest den 27. november til arrangementet i København og den 2. december til arrangementet i Aarhus til Ditte Cohn: dittec@dfi.dk.