MEDIA CALL: Distribution af udenlandske film - 'Distribution Selective' 2018

MEDIA CALL EACEA/12/2017. Europa-Kommissionen har offentliggjort de kommende to ansøgningsfrister for støtte til distribution af udenlandske film - 'Distribution Selective'.

Formålet med støtteordningen ’Distribution Selective’ er at gøre europæiske film tilgængelige for et bredt europæisk publikum. Med støtteordningen kan europæiske filmdistributører i grupper af mindst 7 selskaber søge om støtte til at distribuere nyere, ikke-nationale, europæiske biograffilm fra lande der er tilsluttet MEDIA-delprogrammet, og som ellers ville have svært ved at klare sig på kommercielle markedsvilkår.

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister i dette call:

5. december 2017, kl. 12 – svar kan forventes april 2018.

14. juni 2018, kl. 12 – svar kan forventes november 2018.

Filmens biografpremiere (ekskl. forpremierer og særvisninger) må tidligst falde på ansøgningsdatoen og skal ske inden for 18 måneder efter ansøgningsfristens udløb.
Ved ansøgninger til ansøgningsfristen d. 14. juni 2018 må filmen tidligst have premiere d. 14. april 2018.

Der kan ikke søges om støtte til distribution af den samme film under flere af Creative Europe’s distributionsstøtteordninger.

Nyt ved dette call

 • Filmen, der søges om distributionsstøtte til, skal have et ISAN eller EIDR nummer på ansøgningstidspunktet.
 • Støttebeløbene har været igennem en større revision, så danske distributører kan nu opnå maksimalstøtte på mellem 5.300–33.300 EUR (se mere under afsnittet ’Støttebeløb’). 
 • Ved filmens biografvisning skal MEDIA-delprogrammets logo eller trailer vises. 

Ansøgningsberettigede selskaber

Ansøgerne skal være en gruppe bestående af mindst 7 europæiske filmdistributører, fra 7 forskellige lande, som distribuerer en film fra et andet europæisk land i sit territorie. Alle grupper skal have en koordinator (filmens salgsagent), som søger på vegne af hele gruppen.

Med filmdistributører menes kommercielle europæiske biografdistributører, som er involveret i kommercielle aktiviteter, der skal henlede et bredt publikums opmærksomhed på en film med henblik på udbytte i biografer. 

Indenfor gruppen skal hver af de enkelte distributionsselskaber opfylde følgende kriterier:

 • Selskabet (eller afdelingen) skal have biografdistribution som hovedformål.
 • Selskabet skal have rettighederne til biografdistribution af filmen i sit territorie.
 • Selskabet skal selv foretage biografdistributionen af filmen i sit territorie (dvs. være ansvarlig for premieredato, planlægning, kontrol og udførelse af distributionen og lanceringskampagnen).
 • Selskabet skal bære omkostningerne forbundet med distributionen.
 • Selskabet skal være registreret og have kontor/ansatte i det land, de søger om distributionsstøtte til.

Støtteberettigede film

Ordningen 'Distribution Selective' støtter distribution af europæiske film uden for produktionslandet. Der gives støtte til digital biografdistribution, så længe kvaliteten ikke er under 1.3K (dette udelukker distribution via DVD, DVIX, DigiBeta og tilsvarende medier i lav opløsning).

Følgende kriterier skal være opfyldt:  

 • Filmen skal overvejende være produceret af en eller flere producenter, som er etableret i et af de europæiske lande, der deltager i MEDIA-delprogrammet og hovedparten af holdet skal være europæiske indbyggere.
 • Filmen skal være fiktion, animation eller kreativ dokumentar af minimum 60 minutters varighed.
 • Filmens første ophavsret må ikke være blevet fastslået tidligere end år 2015.
 • Filmen må ikke indeholde alternativt indhold (opera, koncerter, perfomances, osv.), reklamer, pornografisk eller racistisk indhold, eller opfordre til vold.
 • Film fra Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og UK må ikke have et produktionsbudget, som overstiger 10 mio. EUR. 
 • Filmen skal have et ISAN eller EIDR nummer.

Ved ansøgning skal salgsagenten stille en gennemsynskopi af filmen til rådighed (fx DVD eller streaming-link), så det kan vurderes hvorvidt filmen lever op til ovennævnte krav.

Pointsystem

De støtteberettigede ansøgninger evalueres ud fra følgende kriterier:

 • Antallet af berettigede distributører i gruppen (mindst 7) – 1 point pr. distributør
 • Antallet af berettigede distributører, der har opnået støtte under det sidste call for ’Distribution Automatic’ – 1 point pr. distributør
 • Film der er produceret i et land, der deltager i MEDIA-delprogrammet (undtagen DE, ES, FR, IT og UK) – 2 point

Under udvælgelsesprocessen vil gruppen af distributører, som præsenterer den live-action børnefilm (primærmålgruppe <12 år) der opnår det højeste antal point, blive udvalgt uanset øvrige ansøgningers opnåede pointtal.

Støttebeløb

Den samlede pulje for støtteordningen ’Distribution Selective' er på 9,75 mio. EUR. Max. 40 % af budgettet allokeres under den første deadline. Ca. 25 % af budgettet er øremærket film med et samlet produktionsbudget på under 3 mio. EUR.

De maksimale støttebeløb, der kan ansøges om, bestemmes ud fra det antal 'screens' (kopier/biografsale), filmen vises i under sin premiereuge (de første 7 dage), samt i hvilket europæisk land.

For Danmark er maksimalbeløbene følgende:

1-2 sale:
3-7 sale: 
8+ sale:
15+ sale:
25+ sale:
40+ sale:
60+ sale: 
5.300 EUR
5.300 EUR
8.300 EUR
11.000 EUR
16.500 EUR
19.400 EUR
33.300 EUR

Filmen skal vises minimum 5 gange i hver sal i løbet af premiereugen.
Udregningen af det endelige tilskudsbeløb baseres på de opnåede visninger i biografen, og kan derfor blive nedjusteret efter den endelige afrapportering.
Et komplet oversigtsskema over de maksimale støttebeløb findes i retningslinjerne side 17.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participants Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger. Ansøgning sker via en E-form. Dokumentation, budgetter m.m. skal vedhæftes E-formen og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for ansøgningsdeadline.

Som altid anbefaler vi at man ikke venter til sidste deadlinedato med at indsende ansøgningen i tilfælde af at der opstår tekniske problemer.

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for ’Support for the Distribution of Non-National Films – The Distribution Selective Scheme’ i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger mm. findes på EU-Kommissionens hjemmeside.

Ved spørgsmål til retningslinjerne, kontakt da Creative Europe Desk Danmark.

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705.