MEDIA CALL: STØTTE TIL FILMFESTIVALER

MEDIA CALL EACEA/17/2017. Europa-Kommissionen har offentliggjort de kommende to ansøgningsfrister for støtte til filmfestivaler. 1. deadline er d. 23. november 2017, 2. deadline er d. 26. april 2018.

Hensigten med denne støtteordning er at støtte initiativer, som viser og fremmer en mangfoldighed af europæiske audiovisuelle værker samt aktiviteter, der sigter mod at øge publikums viden om og interesse for europæiske audiovisuelle værker.

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister i dette call:

23. november 2017, kl. 12 – gælder aktiviteter, som påbegyndes mellem den 1. maj 2017 og 31. oktober 2018.

26. april 2018, kl. 12 – gælder aktiviteter, som påbegyndes mellem den. 1. november 2018 og 30. april 2019.

Aktionsperioden begynder otte måneder inden datoen for påbegyndelsen af aktiviteterne og slutter fire måneder efter denne dato. Aktionerne kan højest vare 12 måneder.

Hvem kan søge?

Kun ansøgninger fra europæiske organisationer, der er etableret i eller ejes af indbyggere i lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet og som arrangerer audiovisuelle festivaler i disse lande, accepteres. Europæiske organisationer inkluderer: private virksomheder, almennyttige organisationer, foreninger, stiftelser, kommuner/byråd etc.

Støtteberettigede projekter

Støtten ydes til initiativer, som viser og promoverer en mangfoldighed af europæiske audiovisuelle værker. Det er et krav, at:

  • minimum 70 % af festivalens programindhold - eller mindst 100 spillefilm (eller 400 kortfilm) - som vises under festivalen, kommer fra lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet
  • mindst 50 % filmene er ikke-nationale
  • mindst 15 europæiske lande, som deltager i MEDIA-delprogrammet, skal være repræsenteret

Der bliver i bedømmelsen af ansøgningerne bl.a. lagt særligt vægt på festivalens publikumsstørrelse (både offentligheden og branchefolk), kvaliteten af samarbejder og partnerskaber med andre europæiske filmfestivaler, at festivalaktiviteterne er publikumsopsøgende, og at de fremmer og udbreder Europas kulturelle og geografiske mangfoldighed (gerne ved brug at digitale teknologier og værktøjer).

Krav til festivalen

Den audiovisuelle festival skal: 

  • finde sted i et land, der deltager i MEDIA-delprogrammet
  • have et program bestående af fiktions-, dokumentar- eller kortfilm der vises for offentligheden såvel som for internationale, akkrediterede branchefolk og presse
  • finde sted over en afgrænset periode i en nærmere bestemt by
  • have et fastlagt regelsæt eller udvælgelsesprocedure

Ikke-støtteberettigede festivaler

  • Festivaler med fokus på fx reklamefilm, live-udsendte events, tv-serier, musikvideoer, computerspil, amatørfilm og nonnarrative værker
  • Temafestivaler som fx kulturevents, kunst-, teknologi- eller videnskabsrelaterede events
  • Specialiserede festivaler med fokus på fx sport, natur, miljø, gastronomi, mode, arkitektur, sundhed etc.

Støttebeløbets størrelse

Det samlede budget for støtte til festivaler er 3,2 mio. EUR, som fordeles i klumpsummer på mellem 19.000 – 75.000 EUR. Støttebeløbets størrelse bestemmes ud fra antallet af europæiske film, som vises på den enkelte filmfestival. Fire kortfilm udgør én spillefilm.

For alle filmfestivaler (undtagen kortfilmfestivaler) udregnes støttebeløbene ud fra følgende skema:

Antal europæiske film
Klumpsum i EUR
<40 europæiske film
27.000
40-60 europæiske film
35.000
61-80 europæiske film 
41.000
81-100 europæiske film
46.000
101-120 europæiske film
55.000
121-200 europæiske film
63.000
>200 europæiske film
75.000

For kortfilmfestivaler udregnes støttebeløbene ud fra følgende skema:
Antal europæiske film
Klumpsum i EUR
<150 europæiske film
19.000
150-250 europæiske film
25.000
>250 europæiske film
33.000

Hvordan ansøger man?

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgningen sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt senest kl. 12.00 på dagen for deadline.

Vejledning til ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til filmfestivaler i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskemaer, vejledninger m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

Ved spørgsmål til retningslinjerne kontakt da Creative Europe Desk Danmark.

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, kan spørgsmål rettes direkte til:

Help Desk, Europa-Kommissionen
E-mail: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
Telefon: +32 2 299 0705