MEDIA CALL: Udvikling af audiovisuelt indhold - Enkeltprojekter 2018

MEDIA CALL EACEA/22/2017. Europa-Kommissionen har netop offentliggjort de næste to ansøgningsfrister for støtte til 'Udvikling af audiovisuelt indhold - Enkeltprojekter 2018' - ordningen, der tidligere hed 'Single Project Development'. Det er vigtigt at bemærke at der som noget nyt ikke længere automatisk gives point til danske projekter for at være fra et land med middel produktionskapacitet.

Formålet med støtteordningen ’Udvikling af audiovisuelt indhold – Enkelprojekter’ er at støtte europæiske audiovisuelle produktionsselskabers udvikling af navnlig fiktions-, animations- og kreative dokumentarfilm. Støtteordningen prioriterer især projekter af høj kreativ eller kunstnerisk kvalitet med kulturel mangfoldighed, som styrker samarbejde på tværs af de europæiske lande, og som har et internationalt distributionspotentiale via biograf, tv, kommercielle digitale platforme eller multiplatforme.

Ansøgningsfrist

Der er to ansøgningsfrister i dette call:

23. november 2017 kl. 12:00
– der kan forventes svar i marts 2018.

19. april 2018 kl. 12:00 – der kan forventes svar i september 2018.

Aktionsperioden for projektets udvikling starter på ansøgningsdatoen og slutter, når projektet går i produktion. Aktionsperioden skal være afsluttet 30 måneder efter ansøgningstidspunktet.

Hvem kan ansøge?

Creative Europe's støtte til udviklingen af audiovisuelle enkeltprojekter kan søges af uafhængige europæiske produktionsselskaber, der på ansøgningstidspunktet har eksisteret i minimum 12 måneder, og som ejer majoriteten af rettighederne til det projekt, der søges udviklingsstøtte til.

Ansøgere skal kunne fremvise dokumenteret erfaring og skal have været hovedproducent på et projekt (referenceværket), som opfylder kravene beskrevet nedenfor. Producenten skal kunne dokumentere, at referenceværket er produceret inden for de seneste 5 år fra ansøgningstidspunktet, samt at værket har været i kommerciel distribution (biograf, tv eller digitale platforme) i mindst ét land udenfor produktionslandet med premiere/start i perioden fra 1. januar 2015 til ansøgningstidspunktet.

Støtteberettigede projekter

Støtteberettigede ansøgere kan søge støtte til udvikling af projekter, som er

Primært målrettet biograflancering:

 • Fiktions-, animations- eller kreative dokumentarfilm på minimum 60 min. 
Primært målrettet tv:
 • Fiktionsprojekter (enkeltstående eller serier) med en samlet varighed på minimum 90 min.
 • Animation (enkeltstående eller serier) med en samlet varighed på minimum 24 min.
 • Kreative dokumentarfilm (enkeltstående eller serier) med en samlet varighed på minimum 50 min.

Primært målrettet digitale platforme:*

 • Fiktionsprojekter med en samlet varighed eller brugeroplevelse på minimum 90 min.
 • Animation med en samlet varighed eller brugeroplevelse på minimum 24 min.
 • Kreative dokumentarfilm af en samlet varighed eller brugeroplevelse på minimum 50 min.

*Projekter målrettet digitale platforme defineres som: fiktions-, animations- og kreative dokumentarprojekter målrettet alle slags skærmbaserede enheder; interaktive projekter; lineære og nonlineære webserier; eller narrative VR-projekter.
I forhold til nonlineære projekter, som fx VR-projekter, gælder kravene til minimumslængde ikke. Læs mere i retningslinjernes punkt 6.2.

Projektets første optagelsesdag (principal photography) må tidligst finde sted 8 måneder efter ansøgningen er indsendt. 

Som noget nyt skal der i ansøgningen oplyses om projektet har et ISAN eller EIDR nummer. Hvis det ikke er tilfældet på ansøgningstidspunktet, skal projektet – i tilfælde af bevilget støtte – have et sådant identifikationsnummer inden aktionsperioden er slut.

Ikke-støtteberettigede projekter

 • Live-udsendelser, tv game-shows, talkshows, reality-programmer, undervisningsprogrammer og ’how-to’-programmer
 • Rejse-/turismedokumentarer, ’making-of’-dokumentarer, dyre- og naturreportager, nyhedsprogrammer og doku-soaps 
 • Projekter med pornografisk eller racistisk indhold, eller som opfordrer til vold 
 • Projekter af salgsfremmende karakter 
 • Projekter af kampagnelignende karakter, der skal promovere specifikke organisationer eller aktiviteter 
 • Computerspil, e-bøger eller interaktive bøger

Der kan ikke søges om støtte, hvis ansøger har projekter i gang, der er støttet under støtteordningen for ’Slate Funding’ og hvor denne aktionsperiode endnu ikke er afsluttet.
Der kan ikke både søges støtte under ordningerne for ’Enkeltprojekter' og ’Slate Funding’ til samme projekt.

Støttebeløb

Det samlede budget for støtte til udvikling af enkeltprojekter er på 5,4 mio. EUR, som fordeles i klumpsummer på maksimalt:

 • Animation: 60.000 EUR
 • Kreative dokumentarfilm: 25.000 EUR
 • Fiktion: 50.000 EUR, hvis det samlede produktionsbudget er lig med eller over 1,5 mio. EUR
 • Fiktion: 30.000 EUR, hvis det samlede produktionsbudget er under 1.5 mio. EUR

Pointsystem

Godkendte ansøgninger bliver vurderet efter et pointsystem, der rangerer de enkelte ansøgninger efter opnåede pointsum.

Som noget nyt gives der ikke længere automatisk point til lande med lav og middel produktionskapacitet. I stedet er 27 % af støttebudgettet øremærket til lande med lav produktionskapacitet, hvilket Danmark ikke hører under.

Ansøgere med den højeste pointsum modtager støtte indenfor budgetrammerne. Pointsystemet er nærmere beskrevet i retningslinjernes punkt 9.

Ansøgningsprocedure

Alle ansøgere skal registrere sig i Participant Portal, hvorefter man modtager en PIC-kode (Participant Indentification Code) som skal bruges i den elektroniske ansøgning. Profilen kan opdateres og bruges ved fremtidige ansøgninger.

Ansøgning sker via en E-form. Det er muligt at vedhæfte dokumentation, budgetter m.m. og ansøgningen skal være afsendt inden kl. 12:00 på dagen for deadline.
Det er aldrig en god idé at vente til sidste dato for deadline med at indsende ansøgningen!

Vejledning i forbindelse med ansøgning

Vi anbefaler, at man læser de detaljerede retningslinjer for støtte til 'Development of Audiovisual Content - Single Projects 2018’ i deres helhed. Retningslinjerne, ansøgningsskema, vejledning, FAQ m.m. findes på EU-Kommisionens hjemmeside samt i højrespalten.

Ved spørgsmål til retningslinjerne, kontakt da Creative Europe Desk Danmark.

Skulle der opstå tekniske problemer i ansøgningsprocessen, skal spørgsmål rettes direkte til:
Help Desk, Europa-Kommissionen
E: eacea-helpdesk@ec.europa.eu
T: +32 2 299 0705.