Media støtte til Danmark i 2014

Danmark har overstået det første år i Creative Europe-programmet med flotte resultater. Samlet har den danske audiovisuelle branche i 2014 modtaget over 36 mio. kr., og ligger godt over gennemsnittet for hjemtag i mange af ansøgningsrunderne.

Danske støttetildelinger i 2014

Creative Europe er EU's støtteprogram fra 2014-2020 til den audiovisuelle industri og kulturelle sektor i Europa, der blandt andet støtter film, computerspil, filmfestivaler samt kulturprojekter, litterære oversættelser og europæiske samarbejdsprojekter. Blandt målsætningerne for programmet er at styrke og udbrede europæisk mangfoldighed og fremme interkulturel dialog.

Media-delprogrammet under Creative Europe uddelte i 2014 811 mio. kroner til den europæiske audiovisuelle branche. Ud af dette beløb gik godt 36 mio. kroner til de danske selskaber.

Blandt de helt store vindere var VIA University College med Animationshøjskolen i Viborg, der fik støtte til hele tre forskellige uddannelses- og workshopforløb med en samlet støttesum på over 2 mio. kroner. Den højeste andel i 2014 blandt alle ansøgere. Derudover opnåede både Meta Film, Nimbus Film og Zentropa det højeste støttebeløb under Slate Funding, hvor titler som Tordenskjold og Antboy III er repræsenteret. SF Film Production i Danmark fik ligeledes et flot bidrag fra EU. Selskabet fik knap 4 mio. kroner i produktionsstøtte til tv serien Norskov.

De danske Media-midler svarer til en hjemtagningsprocent på 4,4 % af det samlede støttebeløb, Creative Europe uddelte i 2014. Til september 2015 udsender EU-oplysningen en samlet opgørelse over de enkelte landes hjemtag fra EU, hvor blandt andet de forskellige støtteprogrammer figurerer med underskud-/overskudsanvisning i forhold til det pågældende lands samlede bidrag til EU.

Flere EU-kroner til Danmark

Det er ikke kun den danske filmproduktion og –udvikling, der har fået EU-støttekroner med på vejen. Mange danske film opnåede også støtte gennem udenlandske distributører, og dermed øget markedsandele på europæisk plan. Dette beløb nåede i 2014 op på 13 mio. kroner. Støttekronerne havner ikke direkte i de danske filmkasser, men øger i sagens natur den enkelte films succes- og indtjeningsmuligheder på det europæiske marked.

Derudover modtog den dansk/svenske tv serie Broen III 7.4 mio. kroner (1 mio. EUR) i produktionsstøtte. Tv-serien er en co-production mellem Danmark (Nimbus Film) og Sverige (Filmlance), hvor det er Sverige, der har stået som ansøgerland på Creative Europe ansøgningen, og støttebeløbet kan derfor ikke regnes som udelukkende dansk succes. Men det danske selskab får en bid af EU kagen, beløbet kan bare ikke regnes med i den samlede opgørelse på de godt 36 mio. kroner.

2014 var også året, hvor Klovborg Bio blev optaget i det europæiske biografnetværk Europa Cinemas, der er støttet af Creative Europe. Dermed har Danmark 13 biografer i netværket. Som en del af Europa Cinemas forpligter den enkelte biograf sig til at vise ikke-nationale europæiske film på programmet, og således bidrage til udbredelsen og kendskabet til europæiske film i Danmark.