MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS 2017

KURSUS. MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS er et udvidet kursusprogram bestående er fire intensive workshops om året med fokus på manuskript- og projektudvikling af europæiske feature-film, transmedia-projekter, web-serier og tv-dramaer. Fristen for ansøgning ligger i marts og april 2017.

MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS henvender sig til kreative hold af manuskriptforfattere, producere og instruktører, som er i udviklingsfasen er deres film-, transmedia-, web series- eller tv-serie-projekt samt manuskriptudviklingsprofessionelle uden et igangværende projekt. Kursusforløbet fordeler sig på en række workshops, som alle er baseret på gruppearbejde, Q&A sessioner, case studier og individuelle konsultationer. Fælles for de forskellige workshops er også, at de tilbyder deltagerne en global udviklingsmetodologi. MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS tilbyder følgende workshops:

SCRIPT DEVELOPMENT: Et forløb, der med fokus på manuskriptanalyse, gennemsyn og omskrivning hjælper deltagerne med at færdigudvikle deres igangværende projekter.

PROJECT DEVELOPMENT: Et forløb, som tilbyder deltagere de værktøjer, der er nødvendige for at sætte en effektiv projektudviklingsproces i gang. Her ligger fokusset på præsentation, finansiering og formationen af coproduktioner.

TRAINING FOR SCRIPT EDITORS: Et forløb, der til udvalgte manuskriptudviklingsprofessionelle (manuskriptforfattere, manuskriptkonsulenter, producere, beslutningstagere med flere) tilbyder en dybere indsigt og forbedring af deltagernes praktiske færdigheder. Som deltager i dette forløb, bliver man inddraget som ”assisterende underviser” til udviklingen af de deltagende manuskripter fra SCRIPT DEVELOPMENT.

MFI SCRIPT 2 FILM WORKSHOPS involverer de mest etablerede manuskriptundervisere, producere og industrieksperter fra Europa og USA som undervisere og tutorer, og derudover vil anerkendte filmskabere henover forløbet tilbyde undervisning samt deltage i Q&A’s.

Tid og sted

SESSION 1: 25. juni-6. juli 2017 på Nissiros, Grækenland
SESSION 2: August/september 2017, ONLINE
SESSION 3: 8.-15. oktober på Rhodos, Grækenland
SESSION 4: December 2017, ONLINE

Ansøgningsfristen for deltagere med projekter er den 6. marts 2017, og for deltagere uden projekter er fristen den 20. april 2017.

Læs mere her.