Midlertidige vilkår for støtte til spillefilm

15.5.2003
Det Danske Filminstituts
bestyrelse besluttede på dets møde 13. maj 2003 at godkende midlertidige
vilkår for støtte til spillefilm gældende fra 13. maj 2003.
De midlertidige vilkår
træder i stedet for "Vilkår for støtte til spillefilm - Konsulentordningen
af 9. juni 1999" og "Vilkår for støtte til spillefilm - 60/40-ordningen af
9. juni 1999", der dog stadigt er gældende for tilsagn om støtte afgivet i
perioden 9. juni 1999 - 12. maj 2003.
De midlertidige vilkår
af 13. maj 2003 erstattes senere af "Vilkår for støtte til spillefilm -
Konsulent- og 60/40-ordningen", der forventes godkendt på bestyrelsesmødet
den 17. juni 2003.
De midlertidige vilkår
indføres, da Rådet for Spillefilm endnu ikke har kunnet kommentere
forslaget til nye vilkår til brug for bestyrelsens behandling, og da
standardkontrakten med DR og TV2 gør det umuligt at fortsætte med de
eksisterende vilkår.
De midlertidige vilkår
adskiller sig fra vilkårene af 9. juni 1999 ved at
-
administrationsprocenten forøges- al udviklingsstøtte nu er
tilbagebetalingspligtig- produktionsregnskabet skal afleveres
tidligere - uforbrugt contingency skal indgå i indtægterne- der
indføres nye terminer for indtægtsopgørelser- der indføres ændrede
tilbagebetalingsvilkår- det maksimale distributørvederlag ved salg til
danske tv-stationer reduceres- DFI har ret til egen ikke-kommerciel
distribution- DFI har ret til visning i videoteker- DFI har ret
til stille sagsbehandlingen i bero, hvis DFI har ubetalte -
tilgodehavender hos ansøgeren- der indføres diverse opdateringer,
præciseringer og justeringer.
De midlertidige vilkår kan hentes fra denne side:http://www.dfi.dk/sitemod/moduler/index.asp?pid=15390
Alle spørgsmål bedes
rettet til
Lars
FeilbergOmrådedirektør, Produktion & Udvikling Det Danske
FilminstitutTelefon 33 74 34 33feilberg@dfi.dk