Multiple Revenue Stream Training 4 Future Films

KURSUS. Multiple Revenue Stream Training 4 Future Films (MRST4FF) har fokus på digitale forretningsmodeller og arrangeres af European Women's Audiovisual Network (EWA). Ansøgningsfristen er 18. marts.

Formålet med kurset MRST4FF er at klæde deltagerne på til at finansiere, markedsføre og distribuere et filmprojekt til et bredt internationalt publikum i en digital medieverden. 

Kurset henvender sig til primært til producere og 'indholdsskabere', som allerede har erfaringer med crowdfunding, og som har interesse i at anvende nye teknologier i udviklingen af projekter.

Kurset afholdes over to workshops i 2016: 

Workshop 1: 29. juni - 3. juli i Pisa, Italien

Workshop 2: 23.-27. november i Strasbourg, Frankrig 

Kursusarrangøren EWA har som mål at sikre og promovere mangfoldighed og bredde i audiovisuelt indhold. Netværket ønsker en bedre kønsbalance i de kreative og tekniske roller samt at skabe debat om repræsentationen af køn i audiovisuelle produktioner. Et mål med kurset er således også at lære deltagerne, hvordan de kan sikre mangfoldighed gennem brug af ny teknologi og nye medier. 

Ansøgningsfristen er 18. marts

Læs mere om Multiple Revenue Stream Training 4 Future Films (MRST4FF).