NDS justerer krav til film over 75 minutter

New Danish Screen vil også fremover støtte fiktion på over 75 minutter, men betingelserne for at opnå støtte er strammet på tre områder.

  • Produktionsbudgettet må max. være DKK 6 mio
    NDS er en low-budget ordning. Det er en vigtig kreativ udfordring, at der udvikles nye, billige måder at producere på.  Fremover vil der derfor være et loft for produktionsbudgettets størrelse. Projekter, der under udvikling ikke synes at kunne produceres for under DKK 6 mio. (heri indregnes ikke udviklingsomkostninger og tidligere treatment/manuskriptstøtter), kan på den baggrund gives afslag.

  • Der vil først blive taget stilling til om filmen kan få støtte til biografdistribution, når filmen er færdig
    NDS støtter talentudvikling og professionelle eksperimenter og ikke produkter, der er forudbestemte til bestemte markeder eller givne aftagere. Derfor må produktioner, der opnår støtte fra NDS, ikke på forhånd være låst til at skulle distribueres eller sælges på bestemte vilkår. Minimumsgaranti og anden distributionsbetinget betaling må ikke indgå i finansieringen. Ligeledes må produktionsbudgettet ikke indeholde A-kopi eller andre distributionsbetingede udgifter. Når filmene er færdige, har NDS en interesse i, at filmene kommer ud til så mange og så store publikummer, som filmene kan bære. Fiktion på over 75 minutter kan først søge om biograflanceringsstøtte hos Filminstituttets lanceringskonsulent ved færdigt klip.

  • Der gives ikke Letter of Interest (LOI)
    LOI bruges på NDS til at give prioritetsstatus i forhold til senere stillingtagen til udviklings- eller/og produktionsstøtte. Det betyder i praksis, at NDS går ud fra, at et projekt med LOI går hele vejen og får produktionsstøtte, hvis det indfrier de forventninger, som NDS og ansøgerne har til projektet. Hidtil har alle projekter i NDS regi fået LOI før der blev givet økonomisk støtte. På grund af beskæring af NDS' støttebudget vil NDS ikke fremover operere med LOI for fiktion 75+, men forsat på alle andre formater.