New Danish Screen inviterer til nyt udviklingsinitiativ

NYT INITIATIV. Under overskriften "Skitsen" inviterer New Danish Screen til en ny måde at udvikle spillefilm og filmfortællinger på. Kom til orienteringsmøde den 8. september.

Det interessante ved lavbudgetfilm er ikke de små budgetter i sig selv, men derimod muligheden for at udfordre, hvordan der fortælles, hvad der fortælles, og hvordan en film realiseres.

Således lyder udgangspunktet for "Skitsen", et nyt initiativ fra New Danish Screen, der skal understøtte et udviklingsforløb, hvor arbejdet foregår i en undersøgende skitseform. Der afsættes 500.000 kr. til udviklingsforløb til projekter, der kan realiseres inden for en budgetramme på 3 mio. kr. Formålet er at finde frem til en filmfortællings kunstneriske kerne.

Mette Damgaard-Sørensen, kunstnerisk leder for New Danish Screen, uddyber:

"De helt billige spillefilmformater kalder på nye måder at tænke 'udvikling'. Med 'Skitsen' vil vi forsøge os med en form, der gør det muligt at gå andre veje end ordets. Hvor man i stedet nærmer sig sit materiale filmisk, hvor karakterer, udtryk, arena, tema og historie moduleres frem i en filmisk undersøgelse, der resulterer i et kort filmisk forstudie. Forstudiet kan danne referencepunkt og afsæt for det videre arbejde. Det kan være stramt, men også luftigt. Præcist og flydende på samme tid. Fokuseret og alligevel med et nysgerrigt blik til siderne.

Det er en form, der forudsætter den stramme ide og en stor lyst. En form, hvor filmfortællingen fra første færd er tænkt til at blive udfoldet i en radikalt defineret ramme. Fortællinger, hvor der fra starten er tænkt en kontrakt med publikum, så formen opleves tilfredsstillende: en location lock, time lock, character lock, et særligt udtryk eller lignende. Det er også en form, der forudsætter, at fortælleren dykker ned i karakterer, arena og filmsprog. Og gør det på en måde, så afsættet bliver så stærkt og levende som muligt."

Om udviklingsforløbet
Alle, der får støtte, får 500.000 kr. til:

  • 6-12 minutter filmet forstudie, der ikke nødvendigvis er tænkt til offentliggørelse
  • et kunstnerisk/produktionelt koncept 
  • udarbejdelse af treatment, first draft eller et tilsvarende materiale. Hvad hvert projekt konkret skal aflevere aftales med det enkelte projekt
For at komme i betragtning
  • Projektet skal fra første færd være tænkt til at skulle realiseres inden for en budgetramme på 3 mio. kr. ekskl. udviklingsstøtte
  • Teamet skal være på minimum tre personer, hvor det er en forudsætning, at instruktør og producer udgør to personer i teamet
  • Teamet skal bestå af professionelle, manifesterede talenter – det kan være debuterende spillefilminstruktører, men også mere garvede kræfter, der vil eksperimentere og udfordre sig selv

Hvad skal ansøgningen rumme

  • Link til 2 tidligere værker for hver person i teamet i samme funktion, der nu søges i
  • Ideoplæg på maks. 2 sider til en lavbudgetspillefilm (3 mio. kr.), der tydeligt beskriver grundideen i historien (som minimum hovedkarakter, konflikt og arena), og det kunstnerisk/produktionelle greb, der betyder, at projektet bedst forløses i en stramt konceptualiseret ramme 
  • Intention: Hvad er vigtigt for jer i projektet, og hvordan rummer det en udfordring, I ikke har stået over for før
  • En kort beskrivelse af, hvad I gerne vil undersøge i forstudiet, og hvordan I forestiller jer at gøre det
Deadline og tidshorisont
Ansøgningsmateriale mailes senest den 23. oktober kl. 12 til nds@dfi.dk.

New Danish Screen udvælger de mest lovende hold og projekter. Disse vil blive inviteret til at præsentere sig selv og uddybe projektet den 9. november.

De projekter, der vælges til "Skitsen", får besked den 16. november.

Aflevering af skitse og øvrigt materiale sker i april 2016, hvor projektet vurderes til produktionsstøtte eller LOI, hvis yderligere udvikling skønnes nødvendigt.

Orienteringsmøde
New Danish Screen afholder orienteringsmøde den 8. september kl. 15 på Filminstituttet, Gothersgade 55, 4. sal.