New Danish Screen udvides til også at omfatte dokumentarfilm og udvikling af spilTalentudviklingsordningen New Danish Screen er blevet et veletableret begreb inden for dansk fiktionsfilm, og ordningen har vakt international opsigt med sin strategi for dansk films fornyelse. Med Filmaftalen 2007-2010 kommer ordningen også til at omfatte dansk dokumentarfilm, der de seneste år har været inde i en rivende udvikling. Hensigten er at styrke talentudviklingen og at udfordre dokumentaristerne til at søge nye veje i deres personlige udtryk. Det konventionelle vil ikke blive prioriteret.

Ordningen vil fremover støtte udvikling og produktion af dokumentarfilm i fire formater: 26-28 minutter, 38-40 minutter, 55-60 minutter og +75 minutter.

Der vil i lighed med fiktionsområdet blive fastsat maksimale støttebeløb for hvert enkelt format. Den grundlæggende idé er, at projekterne udvikles i forhold til de økonomiske ressourcer, som ordningen kan stille til rådighed. Supplerende privat finansiering er en mulighed, men ikke et krav.

Målgruppen er nye, manifesterede talenter på professionelt niveau. Også mere erfarne kræfter kan ansøge om støtte til projekter, der i særlig grad giver dem mulighed for en fornyelse af formsproget.

Det forventes, at ordningen kan åbne for indsendelse af dokumentarforslag ca. 1. april 2007.

FiktionI den kommende filmaftaleperiode sker der enkelte justeringer af ordningens vilkår for fiktionsområdet:

Slate-udviklingsstøtten udgår. Denne type støtte er i den forløbne periode kun blevet bevilget til et enkelt produktionsselskab.
10-minutters formatet er fremover udelukkende rettet mod formeksperimenter (også animationsfilm).
Ordningen kan fremover udelukkende støtte filmprojekter baseret på et low budget-koncept.
Endvidere vil der ske en prisregulering af tilskudsbeløbene samt en præcisering af dækningsområdet.

GenereltDer er opslået en ny stilling som projektredaktør, der kan dække både fiktions- og dokumentarfilmsområdet, således at der også under Talentudviklingsordningen etableres flere indgange. Endvidere indgår projektredaktøren i arbejdet med støtteordningen for digitale spil. Ansættelse vil ske snarest.

Nye støttevilkår, som kommer til at omfatte både dokumentar- og fiktionsfilm, er i øjeblikket under udformning. I denne proces vil New Danish Screen's styregruppe, der består af repræsentanter for de to tv-stationer samt Filminstituttet, orientere filmbranchens parter.

SpilEndvidere er en ny støtteordning for udvikling af computerspil til børn undervejs. I den forbindelse vil der blive udarbejdet en brancheanalyse, som ordningens udformning skal forholde sig til. Ordningen skal i henhold til filmaftalen søges etableret i samarbejde med andre offentlige myndigheder og branchens interessenter.

Det vil senere blive meddelt, hvornår ordningen forventes at kunne træde i kraft.

Spørgsmål kan rettes til:
Det Danske FilminstitutVinca Wiedemann, 3374 3675, vincaw@dfi.dkHenning Camre, 3374 3501, camre@dfi.dk