NEW DANISH SERIES – hovedforfatteren i fokus

New Danish Screen inviterer til deltagelse i NEW DANISH SERIES – et workshopforløb med fokus på træning af hovedforfattere gennem udvikling af egne lowbudget-serier.

Den personlige stemme, forfatterens vision og lowbudget-produktion er omdrejningspunkterne i workshopforløbet NEW DANISH SERIES, der sigter på at finde og udfolde stærke stemmer i vor tids store fortælleformat: serien.

I et seks måneders forløb – fra november 2014 til maj 2015 – arbejder forfatteren med at udvikle sin egen serie. Forfatteren får redskaber til at forstærke koncept, karakterer og historie og træner evnen til at holde fast i visionen og tage ansvaret for projektet, kunstnerisk som praktisk.

Fire forfattere bliver optaget på baggrund af en skriftlig ansøgning og en samtale. Man ansøger med en idé til en lowbudget-serie, der kan vises på tv og/eller anden platform. Workshopforløbet er målrettet den skrevne serie-fiktion på op til 30 minutter pr. afsnit.

Hovedforfatter Dunja Gry Jensen fungerer som kursusleder, og forløbet vil dels være et på forhånd fastlagt forløb, dels et forløb, der tilrettelægges med udgangspunkt i de valgte serie-projekter og i samråd med de valgte forfattere. Der vil under forløbet blive inddraget andre undervisere.

NDS yder støtte på 50.000 kr. til hver af de fire forfattere til udvikling af projektet i workshop-perioden, og efter forløbet vil der være mulighed for at søge NDS til videre støtte til udvikling af serien, såfremt en broadcaster er tilknyttet.

Hvem kan ansøge?

For at ansøge om deltagelse i NEW DANISH SERIES skal du:

  • være manuskriptforfatter, der arbejder professionelt med film, tv eller relaterede brancher og være udkommet med min. to værker (forfattere, der har arbejdet på serier eller spillefilm, bliver som udgangspunkt foretrukket).
  • have en idé til en lowbudget-serie til tv eller en anden platform.
  • kunne deltage i hele forløbet og afsætte tid til forberedelse og udvikling mellem hvert møde, samt til læsning og sparring på de andre deltageres projekter.

Der er ansøgningsfrist torsdag den 23. oktober 2014.

Orienteringsmøde

Kom til orienteringsmøde om NEW DANISH SERIES tirsdag den 7. oktober kl. 16-17 i mødelokalet på 4. sal, Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 Kbh. K.

NEW DANISH SERIES er et samarbejde mellem New Danish Screen, DR, TV 2 og Danske Dramatikere og er støttet af Dansk Skuespillerforbund og Det Danske Filminstitut.

Læs mere om NEW DANISH SERIES-forløbet og ansøgningskriterierne.