New Danish Webisodes

STØTTE. New Danish Screen inviterer til udvikling af radikale filmiske fortællinger til nettet.

Med tiltaget "New Danish Webisodes" kan der gives støtte til serier, som udfordrer de konventionelle fortællestrukturer og filmiske udtryk, og som har stærke fortællinger i centrum. Serier, som udnytter muligheden for nettet som legeplads og laboratorium.

For interesserede ansøgere er der orienteringsmøde den 16. november 2016 kl. 14.30 – 16.00 i Bio Carl, Cinemateket, Gothersgade 55, Kbh. K.

Ansøgningsfristen er den 9. januar 2017, og de mest lovende hold og projekter inviteres til møder i slutningen af januar 2017, hvorefter en endelig udvælgelse finder sted.

Læs mere om initiativet og find ansøgningsskema.