Ny ansøgningsfrist og nyt pointskema for 60/40-ordningen

Filminstituttet har afsluttet behandlingen af ansøgninger indkommet til den nye 60/40-ordnings første ansøgningsfrist den 5. februar 2007.

Ansøgningerne er vurderet efter de nye bestemmelser om 60/40-ordningen, jf. Filmaftalen 2007-2010 på grundlag af en ekstern vurdering og med anvendelse af et pointsystem.

En produktionsansøgning kan efter det nye pointsystem maksimalt opnå 1.480 point. Af de fem indkomne ansøgninger opnåede tre film over 1.000 point og én film over 1.100 point.

En manuskript- og udviklingsansøgning kan efter det nye pointsystem maksimalt opnå 1.160 point. Af de 13 indkomne ansøgninger opnåede fire film over 600 point og to film over 700 point.

Filminstituttets direktion har på denne baggrund besluttet at tildele produktionsstøtte til én film og udviklingsstøtte til to film. Støtten er tildelt til de film, der har opnået højst pointtal efter det nye system.

Det har indgået i Filminstituttets overvejelser at sikre tilstrækkelige midler til de kommende ansøgningsrunder i 2007. Som meddelt ved nyhedsmail af 22. december 2006 har 60/40-ordningen tidligere bevilget støtte til filmen "Karlas Kabale". Filmen blev støttet efter den gamle 60/40-ordning, men støttemidlerne finansieres af 2007-midlerne. Der er således bevilget produktionsstøtte til i alt to 60/40 film i 2007.

I forbindelse med behandlingen af ansøgningerne har Kulturministeriet bedt om en række justeringer i pointsystemet. Det reviderede pointsystem vil blive lagt til grund for vurderingen af ansøgninger i den kommende ansøgningsrunde.

Pointskemaet findes her: www.dfi.dk/filmbranchen.